nieuws

Provisiemaximering schadebedrijf wordt verboden

Archief

De provisiemaximering, een overeenkomst tussen 107 schadeverzekeraars, wordt verboden. Een dezer dagen zal de hiertoe strekkende beschikking van minister Wijers van Economische Zaken worden gepubliceerd.

Dit verneemt Assurantie Magazine uit een welingelichte bron.
Het verbod zal een bittere teleurstelling betekenen voor het Verbond van Verzekeraars en de tussenpersonenorganisaties NBvA en NVA. Die hebben samen enige maanden geleden in de Cupo (Commissie van Uitvoering Privaatrechtelijk Overleg) voor de Commissie Economische Mededinging gepleit voor handhaving van de overeenkomst. De commissie van wijze mannen heeft advies uitgebracht aan de minister.
De bedrijfstak vreest stijging van provisies bij gelijkblijvende premies waardoor maatschappijen aan rentabiliteit inleveren en selectiever worden in de acceptatie. Voorts zou met onbegrensde provisies de onafhankelijkheid van tussenpersonen eerder in gevaar gebracht worden.

Reageer op dit artikel