nieuws

Provisielast

Archief

“Door die woekerpolisaffaire gaat de adviseur denken: we verdienen er te veel aan en het product klopt ook nog eens niet.” Dat stelt Klaas Dekker, directeur van hypotheekfranchiseketen Optima elders in dit blad. Zijn adviseurs gaan dus kennelijk gebukt onder een mentale last en dat is vanuit zijn positie bezien niet zo positief. Toch, enige bezinning op de dagelijkse werkzaamheden kan, zeker in deze bedrijfstak, geen kwaad.

Dekker geeft daar zelf een goed voorbeeld van door in hetzelfde interview te melden dat de inkomsten uit woonlastenverzekeringen stijgen. De reden die hij daarvoor geeft, is deze: “Dat komt door de WFT. Een adviseur moet nu eenmaal een goed advies geven en moet de klant dus ook wijzen op de mogelijkheid de woonlasten te verzekeren.”
Natuurlijk doet een adviseur er goed aan mensen te wijzen op de financiële gevolgen van een mogelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De kans op het eerste risico mag gezien de demografische ontwikkelingen in dit land als verwaarloosbaar worden gezien. Het risico moet in elk geval kritisch worden afgezet tegen de premie en voorwaarden van de verzekering. Het tweede risico is reëler en het verdient zeker aanbeveling dat mensen zich wapenen tegen een groot inkomensverlies in zo’n geval. Of de normen van de WFT vervolgens tot de conclusie leiden dat de woonlastenpolis hiervoor het beste middel is, waag ik zachtjes te betwijfelen. Dat antwoord wordt toch niet beïnvloed door de hoge afsluitprovisies die ermee gemoeid zijn? De hypotheektijden zijn tenslotte wel wat mager. Tijd voor zelfreflectie.
Het woord woonlastenverzekering ontbreekt in de ‘Begroting 2008’ van de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder gaat wel de strijd aan met tussenpersonen die zich zonder vergunning bezondigen aan advisering en bemiddeling. Dat schijnen er nogal veel te zijn, al noemt de AFM geen cijfers. Het potentieel is overigens snel berekend. Begin 2006 vroegen 11.000 tussenpersonen een vergunning aan en twee jaar later is de teller aan verleende vergunningen op 9.400 blijven steken. En dus hebben 1.600 mensen de conclusie getrokken dat zij hun boterham met andere werkzaamheden moeten verdienen. Of ontbreekt het 1.600 mensen aan zelfreflectie en bemiddelen zij vrolijk verder, vergunning of niet?
In dezelfde ‘miljoenennota’ voor 2008 stelt de AFM overigens tussen neus en lippen door dat de kwaliteit van advies over hypotheken en verzekeringsproducten ver onder het gewenste niveau is. Er heerst namelijk een cultuur van productgerichte verkoop in plaats van klantgerichte advisering. Een stevige conclusie, van een toezichthouder die twee maanden geleden in een rapport over de kwaliteit van hypotheekadviezen nog concludeerde dat die “overwegend goed” zijn. Kennelijk heeft de AFM onder de kerstboom nog eens over die stelling nagedacht en is de conclusie flink bijgesteld.
In dat hypotheekrapport constateerde de AFM overigens dat van de 100 adviezen over een woonlastenpolis er 75 niet deugden. Misschien toch reden voor actie in 2008?
Henri Drost

Reageer op dit artikel