nieuws

‘Provisiedeel in beloning loopt terug’

Archief

Zowel werkgevers als medewerkers van assurantiekantoren geven in toenemende mate de voorkeur aan vaste beloning in plaats van provisie.

Deze trend signaleert Astrid van de Bovekamp, vennoot van D&O Personele Diensten, in haar notitie ‘Naar een nieuw beloningssysteem voor medewerkers van assurantiekantoren’.
Astrid van de Bovekamp en Rick van Coevorden (advocaat en vennoot bij Bosselaar & Strengers) bespreken in deze notitie de huidige salarissystemen, de voor- en nadelen van de provisieregeling per post. Verder vergelijken ze de gemiddelde salarissen en noemen redenen voor wijziging van het huidige salarissysteem.
Ook de eisen waaraan een goed en motiverend beloningssysteem moet voldoen, komen aan bod. Van de Bovekamp en Coevorden geven mogelijkheden aan om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op een vonnis van de rechtbank Utrecht naar aanleiding van het eenzijdig wijzigen van een arbeidsovereenkomst door een werkgever.
De notitie kost f 65 (ex btw). Informatie: tel. 033-254.10.10.

Reageer op dit artikel