nieuws

Provisiebetaling Falcon rond premievervaldatum

Archief

Falcon Leven laat zich voortaan bij de betaling van provisie leiden door de premievervaldatum. Tot 15 januari blijft het oude systeem van kracht: betaling pas na ontvangst van de verschuldigde premie.

Falcon zegt hiermee te voldoen aan de wens van het intermediair. Daarnaast heeft de marktconforme systematiek tot voordeel dat de administratieve verwerking van Falcon-polissen nu beter aansluit bij de in de verzekeringswereld veelgebruikte administratiepakketten.
Eerder had Falcon de provisieregeling al op twee andere punten gewijzigd. Tussenpersonen kunnen ten eerste bij koopsommen kiezen voor een gedeeltelijk doorlopende provisie, waarbij de hoogte van die provisie is gerelateerd aan de waarde-ontwikkeling van de fondsen waarin is belegd (fondsprovisie). De tweede wijziging is de bonus- of malusprovisie, in relatie tot het premievervalpercentage.

Reageer op dit artikel