nieuws

Provisie per 1 januari helder voor alle complexe producten

Archief

Minister Bos (Financiën) wil beloningstransparantie voor alle complexe producten vervroegen naar 1 januari 2009. Daarnaast wil Bos het afbouwen van de afsluitprovisie tot maximaal 50% ter discussie stellen.

In het overleg met de vaste Kamercommissie voor Financiën heeft minister Bos vorige week toegezegd met de branche te gaan overleggen over een harmonisatie van de regels voor provisietransparantie. Die was volgens de commissie nodig, omdat voor beleggingsverzekeringen inmiddels al beloningstransparantie geldt en voor effectenhypotheken 1 april als ingangsdatum geldt, terwijl transparantie voor andere complexe producten pas per 1 oktober volgend jaar zou ingaan. Deze zogeheten adviesmatch-afspraak moet van Bos worden vervroegd naar 1 januari, waarbij de transparantie over de beloning voor beleggingsverzekeringen eveneens per die datum pas zou gaan gelden.
Een andere wijziging is dat de informatie over de beloning van de tussenpersoon moet zijn gebaseerd op het specifieke product dat de klant wil aanschaffen. Tot nu toe werd uitgegaan van de ‘maatmens’-methode, waarbij kon worden volstaan met het melden van de beloning op basis van een fictief op te bouwen kapitaal. Overigens was ook in de eerder geplande regelgeving al opgenomen dat de tussenpersoon altijd zijn verdiensten bekend moet maken als de klant daar zelf om vraagt.
Door de vervroegde ingangsdatum van provisietransparantie wil Bos ook het afbouwen van het maximaal toegestane aandeel van de afsluitprovisie in de totale beloning heroverwegen. Die voorziet nu in een maximum van 50% afsluitprovisie per 1 oktober volgend jaar.
Mifid
Het zogeheten nationaal regime voor beleggingsadvies, voorvloeiend uit de Europese Mifid-richtlijn, treedt in werking per 1 april. Daarin zijn bonussen verboden, liet Bos weten. Dat betekent dat bonusprovisies bij hypotheken die aan beleggingsrekeningen zijn gekoppeld, niet meer zijn toegestaan. “Dit verbod zou grote gevolgen kunnen hebben voor inkooporganisaties”, aldus bureau D&O in zijn nieuwsbrief. D&O raadt het intermediair ook aan om zich in verband met de vervroeging van provisietransparantie andere beloningsvormen te overwegen.
De NBVA vindt dat Mifid een beter uitgangspunt vormt voor de vormgeving van transparantie dan de modellen De Ruiter of de adviesmatch-afspraken. “Wij blijven ons storen aan diverse aspecten van kostentransparantie, zoals die in de modellen De Ruiter zijn vormgegeven, in het bijzonder aan de distributiekosten die bij intermediaire producten als ‘kosten bemiddelaar’ worden aangeduid. In de praktijk is het genoemde bedrag vaak hoger dan de provisie die de adviseur daadwerkelijk ontvangt.”
De NBVA is blij dat Bos gaat kijken naar het vereenvoudigen van de bijleenregeling. “Verder heeft de Kamer het belang uitgesproken om binnen het Mifid-regime rekening te houden met het bijzondere karakter van (kleine) intermediairs.” De standsorganisatie is opgelucht dat het AFM-rapport over hypotheekadvies niet gaat leiden tot strengere regels. “De sector krijgt een jaar de tijd om zelf aan verbetering te werken.” De NBVA meldt ook dat de Kamercommissie de minister heeft gevraagd te kijken naar compensatie voor de lasten die het nationaal regime met zich meebrengt.

Reageer op dit artikel