nieuws

‘Provisie bepaalt voorkeur voor koopsompolis boven levensloop’

Archief

De voorgestelde wettelijke maatregelen met betrekking tot provisiebetaling en beloningstransparantie leveren volgens algemeen directeur Arno Dolders van Legal & General nog niet veel op

De maatregelen creëren volgens hem schijntransparantie en weinig marktwerking. Op de actualiteitenbijeenkomst van D&O over het conceptbesluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen in Hoevelaken stelde Dolders vast dat de doelstelling van de nieuwe wetgeving op minimaal één punt effect zal sorteren: het voorkomen van excessieve beloning van het intermediair. Dit tot tevredenheid van de topman die een casus aanhaalde van een tussenpersoon die voor een overlijdensrisicopolis met een jaarpremie van ? 140.000 een provisie opstreek van bijna ? 240.000 en niet bereid was om deze beloning te matigen ten gunste van de klant. “Daar schaamden we ons als Legal & General erg voor. Als de tussenpersoon niet kan uitleggen aan de klant wat hij verdient, dan verdient hij dat niet”, benadrukte Dolders. Vanaf die dag wordt volgens hem de provisie voor de tussenpersoon expliciet vermeld op offertes voor levenposten met een verzekerde som van ? 5 mln of meer. Gelijk speelveld Volgens Dolders creëren de voorgestelde wettelijke maatregelen een schijntransparantie en weinig marktwerking. “Er is nog geen sprake van een level playing field. In tegenstelling tot intermediairmaatschappijen hoeven banken en direct-writers hun verkoopkosten niet openbaar te maken. Alsof zij die kostentoerekening niet zouden kunnen maken. Nou, die hebben ze in 90% van de gevallen zo beschikbaar.” Een vergelijking makend met de situatie in Groot-Brittannië merkte hij op dat daar inmiddels al sprake is van een gelijk speelveld. “Britse tussenpersonenorganisaties hebben afgedwongen dat daar ook de direct-writers met ingang van dit jaar hun kostentoerekening inzichtelijk moeten maken voor de klant.” Overigens staat voor Dolders vast dat provisiegedreven productie niet is uit te bannen. Hij verwees onder meer daarbij naar de tegenvallende verkoop van de levensloopproducten versus de meegevallen verkoop van lijfrentepolissen. “Over langere termijn gerekend rendeert het levensloopproduct beter dan het lijfrenteproduct. Dat er toch nog steeds lijfrentekoopsommen worden verkocht, komt omdat de tussenpersoon wordt getriggerd door de hogere provisie.” Net als Johan van der Schoot, directeur Communicatie en Intermediaire zaken van Fortis, waarschuwde hij voor creatieve uitwijkmogelijkheden naar een hogere afsluitprovisie dan maximaal 50% (in 2010). “Hogere bonussen die niet vermeld hoeven te worden, beloningen in natura zoals gratis opleidingen, en creatieve regelingen zoals provisiefinanciering via een bank waarmee afspraken zijn gemaakt, het zal allemaal niet lukken.” Ook Van der Schoot onderstreepte dat in zo’n geval meer maatregelen mogen worden verwacht. “De minister heeft nadrukkelijk dat voorbehoud gemaakt en ook de AFM zit op het vinkentouw om in te grijpen”, aldus Van der Schoot. Communicatieprobleem De lopende discussie over beloningstransparantie is volgens Dolders het gevolg van een communicatieprobleem met de klant. “De verwachting van de klant is dat het advies gratis is, maar de harde werkelijkheid is dat de klant dankzij het systeem van no cure, no pay betaalt voor een ander.” Hij betwijfelt overigens of de Tweede Kamer het voorgenomen tijdstip (oktober 2009) van de invoering van beloningstransparantie zal overnemen. “Ik hou er rekening mee dat de Kamer zal oordelen dat dit veel eerder moet kunnen gebeuren”, aldus Dolders. Beloningstransparantie zal in de ogen van de Legal & General-topman bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering door het intermediair. “Dit is een zieke bedrijfscultuur met haar systeem van afhankelijkheid van afsluitprovisie. Dat moet veranderen. Beloningstransparantie zal overigens niet stoppen bij complexe levenproducten, maar ook als eis bij schadeverzekeringen worden gesteld. De dagen van de tussenpersoon als productverkoper zijn geteld.” In dat kader opperde Dolders nog de suggestie om zo vroeg mogelijk te beginnen met de financiële opvoeding van de consument. “Het zou goed zijn als bijvoorbeeld de basismodule deskundigheid wordt meegenomen in het reguliere onderwijs. Meer productkennis bij de klant is de beste manier om misselling tegen te gaan.” Arno Dolders, algemeen directeur van Legal & General: “Dit is een zieke bedrijfscultuur met haar afhankelijkheid van afsluitprovisie.”

Reageer op dit artikel