nieuws

Protestdemonstratie van tussenpersonen

Archief

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN

Het is een zeer memorabele datum: 2 februari 1982. Dat was de dag waarop honderden tussenpersonen uit diverse delen van het land naar Den Haag reisden. Zij demonstreerden nu 25 jaar geleden op het Binnenhof tegen de dreigende bemiddeling in reisverzekeringen door de PTT (Postgiro/Rijkspostspaarbank). Het leidde tot een interpellatie in de Tweede Kamer.
Het intermediair ving bot in de Haagse kringen. De toenmalige staatssecretaris Van der Doef stak niet onder stoelen of Kamerbanken dat de reisverzekeringen zouden worden gevolgd door andere logische mogelijkheden als brand- en levensverzekeringen. “Autoverzekeringen zullen niet in het pakket worden opgenomen”, sprak de bewindsman 25 jaar geleden een beetje sussend.
Inmiddels heet het voormalige overheidsbedrijf Postgiro/RPS allang Postbank en maakt het onderdeel uit van het ING-concern. Toch is het wel treffend dat het tot in het voorjaar van 2006 zou duren voordat de komst van autoverzekeringen bij de Postbank werd aangekondigd. Overigens is het sinds april vorig jaar op dit punt stil gebleven bij deze zuster van NN en RVS.
Milieuaansprakelijkheid
De destijds bestaande brancheorganisatie van de aansprakelijkheidsverzekeraars (AAV) riep binnen de branche veel kritiek op, vooral bij de grote makelaars en riskmanagers, naar aanleiding van een rapport over de verzekering van milieuaansprakelijkheid. De AAV stuurde aan op een helpend handje van de overheid. “Een substantiële milieuaansprakelijkheidsmarkt is op korte termijn mogelijk bij instelling van een wettelijke verzekeringsplicht inzake milieurisico’s.”
Door het bedrijfsleven werd er op gewezen dat milieuverzekeringen al jarenlang in het buitenland te koop zijn. “Een verplichte milieuverzekering voor de industrie is nergens – op de hele wereld niet – vertoond”, aldus riskmanager Van der Waal van DSM. Een wettelijke verplichting is er niet gekomen.
Bonus-malus
AM 3 van 25 jaar geleden bevatte een bijlage over het begin 1982 marktbreed ingevoerde bonus-malussysteem in de autoverzekering. “De expansiedrift van een reeks kleine en middelgrote maatschappijen plus de opkomst van regionale en landelijke zelfbedieningsverzekeraars hebben de grote, gevestigde broeders tot actie genoopt in diverse branches”, schreef AM.
Het plan voor een nieuwe tariefstructuur in de autoverzekering was ontwikkeld door zes grote maatschappijen. Uit de markt kwamen signalen dat andere verzekeraars dit als een ‘overval’ ervoeren. Aanvankelijk was het de bedoeling geweest om het bonus-malussysteem per 1 juni 1981 in te voeren. Maar om elke verzekeraar in staat te stellen zich goed op het nieuwe systeem voor te bereiden, adviseerde de COS (Commissie Overleg Schadeverzekeringen) om de invoering uit te stellen tot begin 1982. Aldus geschiedde.

Reageer op dit artikel