nieuws

Proteq biedt Utrechtse minima maatpakket

Archief

Proteq Verzekering, dochter van SNS Reaal, levert op initiatief van de gemeente Utrecht een verzekeringspakket aan Utrechtse minima voor een premie van f 21 per maand, ongeacht de gezinssamenstelling.

Het verzekeringspakket bestaat uit een aansprakelijkheidsverzekering tot f 500.000 (premie f 51 per jaar), een inboedelverzekering met verzekerd bedrag tot. f 80.000 (premie f 145 per jaar) en een natura-uitvaartverzekering (premie f 45 per jaar). De verzekeringen zijn ook afzonderlijk af te sluiten. Er wordt geen rekening met de gezinssamenstelling gehouden om het product zo eenvoudig mogelijk te kunnen aanbieden. “Het is heel vervelend als bij een claim blijkt dat de gezinssamenstelling niet juist is opgegeven. Dat willen we zo voorkomen”, licht Proteq-directeur Rijk Rijkse toe. “Zelfs voor een éénpersoonshuishouden is de premie nog aantrekkelijk.”
Proteq zegt geen korting te hebben gegeven op de normale verzekering. Er is ook geen bijdrage van de gemeente zelf, zoals bij de ziektekostenverzekeringen voor minima vaak het geval is. “Het is een maatwerkproduct, apart ontwikkeld, waarbij gekeken is naar de noodzakelijke dekking van ieder product afzonderlijk. Zodoende bedraagt de avp-dekking f 500.000, in tegenstelling tot de meer gebruikelijke f 1 mln. Claims komen niet eens in de buurt van die f 500.000”, aldus Rijkse. Hij voegt eraan toe: “De gemeente Utrecht zorgt bovendien voor de publiciteit. Wij hebben dus geen acquisitiekosten”. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimumloon komen voor het pakket in aanmerking. Concreet zijn dat 20.000 Utrechtse huishoudens. Rijkse: “Proteq verwacht de komende jaren 25 tot 50% van deze huishoudens te hebben ingeschreven. Daarnaast brengen we dit product ook bij andere gemeenten onder de aandacht.” “Ik weet dat de gemeente Leiden geïnteresseerd is”, aldus de Utrechtse beleidsadviseur Sociale Zaken Edmar Voeten. De verzekeringen worden rechtstreeks gesloten bij Proteq. “Wij gaan uit van een correcte opgave. De mensen wordt gevraagd of ze een bijstandsuitkering hebben. Proteq controleert dat niet. Over twee jaar vindt er een toetsing plaats. Dan zal Proteq met behulp van het sofi-nummer checken of de verzekerden bij ons bekend zijn”, aldus Voeten. De gemeente Utrecht biedt haar minima al langer een collectieve ziektekostenverzekering van Anova aan. Andere collectieve verzekeringsinitiatieven voor minima zijn volgens Voeten voorlopig niet te verwachten. “Dit zijn de belangrijkste verzekeringen.”

Reageer op dit artikel