nieuws

Promovendus

Archief

Aan de Universiteit van Amsterdam is D.R. Dannenburg uit Maarssen gepromoveerd in de Actuariële Leer der Schadeverzekeringen. In zijn proefschrift evalueert de promovendus een aantal basismodellen uit de credibiliteitsliteratuur en breidt ze zelf uit.

De credibiliteitstheorie combineert individuele en collectieve premies voor schadeverzekeringen. Hierbij wordt het gewicht dat wordt toegekend aan de individuele premie uitgedrukt in een credibiliteitsfactor. Deze factor geeft de mate van vertrouwen weer in de individuele premie, als zijnde voorspeller van toekomstig uit te keren claims.

Reageer op dit artikel