nieuws

Promotie Kapelle op overgangsrecht

Archief

Herman Kapelle, directeur van juridische en fiscale adviesgroep van Aegon (Aegon @dfis), is gepromoveerd op het proefschrift ‘Levensverzekering en fiscaal overgangsrecht’.

Het proefschrift levert Kapelle de graad van doctor op aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht welke aspecten een rol spelen bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringsovereenkomsten. De vraag is of afgeweken kan worden van de hoofdregel dat een wet in beginsel onmiddellijke werking heeft.
Daartoe heeft Kapelle de jurisprudentie over de Wet op de inkomstenbelasting van 1964 tot en met 1997 onderzocht. Daaruit blijkt dat bij het formuleren van het overgangsrecht telkens een afweging moet worden gemaakt tussen enerzijds de tegenstrijdige aspecten van rechtszekerheid en vertrouwen en anderzijds gelijkheid, budget en uitvoerbaarheid.

Reageer op dit artikel