nieuws

Professor Han Wansink pleit voor second opinion bij acceptatieproblemen

Archief

“Er moet een second-opinionmogelijkheid komen voor mensen die om gezondheidsredenen niet of slechts onder beperkende condities een aov of een levenpolis kunnen sluiten.” Dit zei professor Han Wansink op een congres waarop de ‘Max-Havelaarverzekering’ van stal was gehaald.

Interpolis en Stichting Pandora – de belangenbehartiger van ex-psychiatrische patienten – hebben een congres gehouden over het Vitaal-plan. Dit plan, beter bekend als de ‘Max-Havelaarverzekering’, behelst een solidaire arbeidsongeschiktheids- en levensverzekering voor mensen met een verhoogd medisch risico. Vitaal werd door Pandora opgezet in samenwerking met een aantal verzekeraars, onder wie Interpolis. Medio 1999 ging Vitaal de ijskast in doordat Pandora voor het project geen overheidssubsidie meer kreeg.
Volgens het Vitaal-concept kunnen verzekerden (bij de in Vitaal deelnemende verzekeraars) kiezen tussen eenzelfde polis met of zonder solidariteitsopslag. Die premieopslagen gaan in een fonds dat wordt gebruikt voor subsidie aan verzekerden die worden geconfronteerd met premieverhogingen, uitsluitingen en afwijzingen.
De ontwerper van het plan, drs Harmen ter Welle, van KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, zei op het congres dat hij was uitgegaan van een premieopslag van 10%. Volgens hem blijkt uit een enquête onder 760 consumenten, dat meer dan de helft van hen zou kiezen voor een polis met toeslag. Behalve met bijdragen van verzekerden moet het fonds worden gevoed met bijdragen van de verzekeraars zelf.
NMA
Ter Welle heeft het Vitaal-concept vastgelegd in een gedetailleerd rapport (37 pagina’s). Er staat echter niet in of verzekerden de Vitaal-subsidie ook kunnen ontvangen voor een polis van verzekeraars die niet in Vitaal deelneemt. Tegen AM zei Ter Welle dat dit niet per se hoeft. In dat geval wordt van de deelnemende verzekeraars veel gevraagd – subsidies innen, administreren en in een fonds storten, in de eigen buidel tasten, een bijdrage leveren voor het beheer van het fonds – terwijl de verzekerde naar de concurrent kan stappen.
Ook panellid Jan Verheij – oud-voorzitter Commissie medisch-ethische zaken van het Verbond van Verzekeraars en oud-directielid Reaal – vond het rapport niet duidelijk. “Het is niet duidelijk of Vitaal een verzekeraar is of een clearing house.” Bovendien vreest hij dat de voorgestelde premieopslag in strijd is met de NMA-mededingingsregels.
Rare opvatting
Volgens Verheij wringt het dat op het congres en in discussies elders voortdurend wordt gesproken van een maatschappelijk probleem en maatschappelijke verantwoordelijkheid, terwijl anderzijds wordt verwacht dat verzekeraars het probleem gaan oplossen. “Dat is een rare opvatting van maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
Volgens het rapport is de solidariteit met mensen die niet op gewone condities een aov of levenpolis sluiten, broodnodig. Jaarlijks zouden zo’n 55.700 potentiële verzekerden niet krijgen wat ze hebben willen. Ter Welle houdt het op 3.500 gegadigden voor een aov, 4.800 voor een individuele WAO-gatverzekering, 3.400 voor een nabestaandenverzekering, en 44.000 voor een hypotheekverzekering. “Het is een indicatie. De juiste aantallen zijn niet bekend.”
Verheij krabde zich achter de oren bij deze aantallen. “Ik ben er niet zeker van”, zei Verheij, “dat het probleem zó groot is, dat dit een omvangrijk project als Vitaal rechtvaardigt. Mij lijken die jaarlijks 44.000 hypotheekgegadigden er veel. Bovendien gaat het om momentopnamen. Wij weten niet wat er na de aanvragen gebeurt. Het is best mogelijk dat zij later een oplossing voor hun probleem hebben gevonden.”
Vanuit de zaal werd opgemerkt dat bij het ontstaan van het WAO-gat de patiëntenverenigingen ook hadden aandrongen op een vangnet, maar dat later bleek dat de betreffende aantallen schromelijk waren overschat. Ook was er twijfel over het genoemde aantal aanvragen voor individuele WAO-gatverzekeringen. “De WAO-gatverzekering is immers een collectief product. Er worden nauwelijks individuele WAO-gatverzekeringen gevoerd.”
Verheij vond al met al de analyse in het rapport nogal beperkt. “En bij een betere analyse komt er, denk ik, geen Vitaal uit.”
Second opinion
“Medische selectie is mensenwerk. De ene medisch adviseur ziet geen acceptatieprobleem terwijl de ander dat wel ziet”, zei dr Klasien Horstman, docent/onderzoeker gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Zij gaf hilarische voorbeelden van de willekeur bij medische adviseurs, van oordelen die stoelen op een verouderde kennis, en pleitte voor normeringen.
“Als werkelijk elk jaar 55.000 mensen een groot verzekeringsprobleem hebben, moet dat worden getoetst, zei, vanuit de zaal, professor Han Wansink, hoogleraar verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit. “Bij medische behandelingen is een second opinion tegenwoordig normaal. Dat kan dus ook worden ingesteld voor acceptatieproblemen. Er zou een vast panel in het leven kunnen worden geroepen dat de acceptatie gaat toetsen volgens de laatste medische stand van zaken.”
Dagvoorzitter prof. dr. Joop van Londen – voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid, en oud Ombudsman Schade – riep de initiatiefnemers op om het plan weer op te pakken. “Kijk of u de overheid in het gesprek kan betrekken, verbreed de analyse, en kijk ook verzekeringstechnische alternatieven.”
Kamervragen
Naar aanleiding van het congres van Interpolis en Pandora heeft het Tweede-Kamerlid Hermann (GroenLinks) vragen gesteld aan minister Borst. Mevrouw Hermann refereert aan een artikel in het dagblad Trouw over het congres en wil onder meer van Borst weten waarom het ministerie zich bij de ‘Max-Havelaarverzekering’ heeft “teruggetrokken”, of Borst wil meewerken aan het in kaart brengen van het aantal gegadigden voor zo’n verzekering, en aan het ontwerpen van zo’n verzekering.

Reageer op dit artikel