nieuws

Proefschrift bepleit controle op medische kant levenbedrijf

Archief

Het wordt tijd dat, naast de openbare controle over de financieel-economische kant van het levensverzekeringsbedrijf door de Verzekeringskamer, ook de medische kant van deze bedrijfstak systematisch aan publieke controle wordt onderworpen.

Dit is een conclusie van Klasien Horstman in haar proefschrift ‘Verzekerd leven – Artsen en levensverzekeringsmaatschappijen 1880 – 1920″. Ze promoveerde daarmee eind maart aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht.
Het historisch gegroeid gebrek aan openbaarheid van het risicoselectie-beleid van levensverzekeraars leidt ertoe dat de omvang van het probleem van de afgewezenen, de verhouding tussen risico-inschatting en premiestelling, en de willekeur in acceptatie en uitsluiting aan het oog onttrokken worden. Terwijl steeds meer mensen aangewezen zijn op particuliere verzekeringen, zijn er vrijwel geen instrumenten om te beoordelen of ze al dan niet rechtvaardig behandeld worden, aldus Horstman.
Toen het levensverzekeringsbedrijf in de 19e eeuw ontstond, was de geneeskunde voor de verzekeraars een instrument om publiek vertrouwen te winnen, aldus het proefschrift.
“Aan het einde van de 20ste eeuw wordt gebruik van medische kennis en technologie in de verzekeringscontext echter als problematisch beschouwd en wordt het duistere werk van medisch adviseurs door mensen buiten de bedrijfstak met argwaan bekeken. De rol van de geneeskunde in het levensverzekeringsbedrijf is een bron van zorg geworden”.
“In het licht van de afhankelijkheid van veel mensen van commerciële verzekeringsinstellingen dient de publieke rechtvaardiging van het gebruik van medische technologie en van risicoselectieprocedures meer serieus genomen te worden”, schrijft Horstman. Zij is aan de universiteit in Maastricht docent op het gebied van vrouwenstudies, wetenschapsonderzoek en historische sociologie.
Het boek (ISBN 90 6222 315 X) kost f 49,50. Het is een uitgave van uitgeverij Babylon-De Geus in Amsterdam, tel. 020-622.5773.

Reageer op dit artikel