nieuws

Produktie nieuwe hypotheken na acht maanden 48% hoger

Archief

De nieuwe produktie hypotheken nam – uitgedrukt in verstrekt kapitaal – in de maanden januari tot en met augustus toe met 48% tot f 71.769 (1993: 48.457) mln. Het aantal hypotheken steeg met 49% tot 330.626 (222.188). De gemiddelde hypotheeksom daalde naar f 217.070 (218.090). Zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De groei manifesteerde zich het meest in de categorie woninghypotheken. In dit segment nam het aantal ingeschreven hypotheken toe met ruim 52% naar 290.625 (190.615) en steeg het totale ingeschreven bedrag met 53% naar f 43.145 (28.158) mln. De gemiddelde hypotheeksom beliep f 148.456 (147.722).
Het totaal ingeschreven bedrag op andere onroerende goederen nam toe met 38% naar f 18.215 (13.208) mln. De gemiddelde hypotheeksom bedroeg f 584.376 (566.770).
Het totaal ingeschreven bedrag op overige hypotheken groeide met 5% naar f 3.866 (3.697) mln. Dat komt neer op een gemiddelde hypotheeksom van f 713.153 (704.593).
Marktaandelen
De coöperatieve en algemene banken zijn de grootste aanbieders in de hypotheekmarkt. Met een aandeel van f 30.107 (22.025) mln op het totale hypotheekvolume komt dat neer op 41,9% (45,5%).
De positie van deze groep banken wordt in toenemende mate bedreigd door de bouwfondsen en hypotheekbanken. Deze geldverstrekkers behaalden in de eerste acht maanden f 19.367 (11.414) mln, goed voor een aandeel van 27% (23,6%).
De verzekeraars, spaarkassen, en pensioenfondsen incasseerden in dezelfde periode f 9.599 (5.727) mln. Hun marktaandeel nam toe naar 13,4% (11,8%).
De spaarbanken, resp. overige aanbieders, boekten f 2.301 (1.458) mln en f 10.396 (7.833) mln. Hun marktaandelen bedroegen 3,2% (3%) en 14,5% (16,2%). Jaar 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 (t/m augustus) Aantal 241.736 274.081 277.659 284.058 277.706 247.187 251.874 278.960 379.163 330.626 Kapitaal 38.055 46.094 52.383 56.992 64.584 67.004 59.681 62.997 85.191 71.769

Reageer op dit artikel