nieuws

‘Produktie koopsommen RoZeker overtreft verwachtingen’

Archief

RoZeker, de piepjonge lijfrenteverzekeraar van Robeco, heeft sinds de start op 9 februari een produktie aan lijfrentekoopsommen gerealiseerd die boven de verwachting ligt, vertelt de directie.

De eerste cijfers wil men binnenkort bekendmaken.
Intussen voeren ook andere maatschappijen een lijfrentecampagne met het oog op de belastingaangifte.
ABN-Amro introduceert de Koopsom Polis “met rentebedenktijd”: nu beslissen, straks de hoogste rente.
Ter vergoeding van administratiekosten houdt de bank op een koopsom in: f 75 plus 6 procent.
Een man van 50 jaar die f 11.268 stort, kan op zijn 65ste verjaardag een gegarandeerd lijfrentekapitaal tegemoetzien van f 27.172. Als hij gebruik maakt van de rentebedenk-tijd, ontvangt hij over zijn inleg een variabele rente (gegarandeerd 4%) die gekoppeld is aan de actuele kapitaalmarkt. Hij kan de rente vastzetten op het moment dat hem verkieslijk lijkt. ABN-Amro attendeert hem op noemenswaardige rentestijgingen. Wanneer de koopsom van de man in het voorbeeld de eerste twee jaren variabel 4,7% ‘doet’ en daarna wordt vastgezet op 7,5%, levert deze een prognose-kapitaal op van f 29.654.
Auto Lease Holland
Auto Lease Holland, onderdeel van ABN-Amro, biedt dit produkt aan aan haar klanten, waardoor deze de bijtelling voor de auto bij hun inkomen kunnen compenseren met lijfrentepremie-aftrek.
Sterpolis, “een 100% dochter van Interpolis”, adverteert “voor mensen zonder hoogtevrees” met “De nieuwe ‘NUMMER 1’ koopsompolis van Sterpolis”. De koopsompolis is niet gekoppeld aan de Amsterdam EOE-index “noch afhankelijk van speculaties in aandelen”, maar geniet een gegarandeerd toprendement uit vastrentende waarden zoals onroerend goed en obligaties, aldus Sterpolis. Er worden in de advertentie geen voorbeelden van opbrengsten vermeld. De lezer kan een invulcoupon inzenden voor een offerte.
Robein vestigt de aandacht op haar effectenpolis en vermeldt ook geen voorbeelden van opbrengsten van koopsommen, evenmin als Ohra. Laatstgenoemde maatschappij timmert aan de weg met haar aandelenfonds. Op een lijst van ABN-Amro staat het qua rendement bovenaan.
Centraal Beheer
Centraal Beheer tamboereert op haar paginagrote advertentie met het geweldige belastingvoordeel bij lijfrentepremieaftrek. Alsof dat niet voor alle verzekeraars gelijk is. De maatschappij vestigt de aandacht op haar beleggingspolis (Beleggings Groei Polis) waarmee wordt geïnvesteerd in haar eigen aandelenfonds dat belegt in beursgenoteerde Nederlandse aandelen. Het rendement van het fonds wordt vergeleken met dat van banksparen en dat van gemiddelde Nederlandse aandelen maar niet met dat van andere aandelenfondsen. De kosten zijn lager dan bij de meeste andere maatschappijen, meldt Centraal Beheer, zonder enige cijfermatige onderbouwing. In voorbeelden is alleen sprake van verwachte kapitalen maar geen gegarandeerde. Binnen 14 dagen na ontvangst van de polis kan de klant deze terugsturen.
Zilveren Kruis pocht met het geweldige rendement van haar Aandelen-Plan en vermeldt verwachte opbrengsten bij bepaalde bruto rendementen. Tot vergoeding van kosten houdt Zilveren Kruis op lijfrente-koopsommen uitsluitend éénmalig een bedrag in, meldt de maatschappij, zonder cijfers of percentages te geven. Er geldt een bedenktijd van 30 dagen.
Buiten de lijfrentecampagne heeft Spaarbeleg een produkt met een nieuwe benadering. Verzekeraars schermen voortdurend met het feit dat de AOW afslankt. Spaarbeleg gaat er met haar AOW-PrivéPlan van uit dat de AOW verdwijnt.

Reageer op dit artikel