nieuws

Produktie beleggingsverzekering groeit als kool

Archief

De belangstelling voor verzekeringen in beleggingseenheden is fors toegenomen. Het premie-inkomen groeit als kool. In de nieuwe produktie individuele levensverzekering in de eerste helft van 1994 (1993) was deze categorie posten tegen periodieke premies incl. toegevoegde koopsommen goed voor een premie-inkomen van f 211 (94) mln. In zelfstandige koopsommen was de groei in de nieuwe produktie aan beleggingsverzekeringen in genoemd tijdvak nog frappanter: f 282 (90) mln.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.
De verzekeringen in vreemde valuta stellen niets meer voor.
Het premie-inkomen van de nieuwe produktie leven individueel over het eerste halfjaar 1994 (1993) is met een kleine f 100 mln gestegen tot f 2.727 (2.632) mln.
De produktie van verzekeringen tegen periodieke premies is flink toegenomen en de produktie van zelfstandige koopsomposten is verminderd.
In de sector van de zelfstandige koopsomposten blijkt er in de eerste helft van 1994 veel minder gestort te zijn voor direct ingaande lijfrenten en meer voor uitgestelde lijfrenten. NIEUWE PRODUKTIE LEVEN INDIVIDUEEL 1e HALFJAAR 1994 1993 (in f mln) Periodieke jaarpremies 683,6 531,6 waarvan in guldens 540,3 470,0 beleggingseenheden 143,4 61,6 vreemde valuta -0,2 0,0 waarvan voor hypotheek 188,9 115,8 pensioen uitgesteld 108,1 99,3 lijfrente uitgesteld 116,1 106,1 rente direct ingaand 0,1 0,6 levenslang bij overlijden 18,8 16,7 overige indiv. verz. 251,7 193,1 Koopsommen bij periodieke jaarpremies 202,8 178,4 waarvan in guldens 135,0 145,7 beleggingseenheden 67,7 32,7 vreemde valuta 0,1 0,0 waarvan voor hypotheek 24,8 15,7 pensioen uitgesteld 43,4 47,6 lijfrente uitgesteld 71,3 37,4 rente direct ingaand 0,0 0,2 levenslang bij overlijden 2,7 5,5 overige indiv. verz. 60,5 72,0 Zelfstandige koopsomposten 1.840,8 1.921,9 waarvan in guldens 1.546,0 1.807,9 beleggingseenheden 282,4 90,2 vreemde valuta 12,4 23,8 waarvan voor hypotheek 6,5 2,3 pensioen uitgesteld 168,5 134,7 lijfrente uitgesteld 751,5 603,7 rente direct ingaand 602,8 947,6 levenslang bij overlijden 34,8 10,3 overige indiv. verz. 276,8 223,2

Reageer op dit artikel