nieuws

Productuitbreiding ABP

Archief

ABP Verzekeringen gaat in de komende weken zijn assortiment uitbreiden met twee pensioenproducten.

Begin volgende maand zal het ABP de deelnemers benaderen met een koopsom- en lijfrentepolis. Het Koopsomplan en de Lijfrenteverzekering zijn primair niet bedoeld om eventuele pensioentekorten aan te vullen. Op aangeven van de werkgever kan de lijfrenteverzekering als collectief contract worden gesloten.
Per 1 april neemt ABP Verzekeringen, zoals eerder bekend, de portefeuille IPAP (Invaliditeitspensioen AanvullingsPlan) over van Reaal-dochter Proteq. Van dat product zijn volgens het ABP inmiddels 360.000 polissen gesloten. Proteq blijft nog een aantal jaren als herverzekeraar aan deze portefeuille verbonden.

Reageer op dit artikel