nieuws

Productiegroei ABP Hypotheken ondanks ‘voorzichtig’ beleid

Archief

Ondanks een voorzichtig acceptatiebeleid zegt ABP Hypotheken vorig jaar een recordproductie te hebben behaald. Het marktaandeel bleef evenwel gelijk.

ABP Hypotheken zette in 1996 voor f 1.779 mln uit aan nieuwe hypothecaire leningen. Een jaar eerder was dat nog f 1.450 mln, een stijging derhalve van bijna 23%. De portefeuille beliep eind vorig jaar f 10.176 mln.
ABP Hypotheken, dat 1.400 tussenpersonen in de boeken heeft staan, schrijft de forse groei toe aan de lage rentestand en de groeiende vraag naar koophuizen. Het marktaandeel handhaafde zich op 2,5%.
Van de verstrekte hypotheken bestond bijna 60% uit een spaarhypotheek, 30% uit een annuïteitenlening en 10% uit een aflossingsvrije hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag bedroeg f 150.000, zo’n twintig mille beneden het landelijk gemiddelde, aldus ABP Hypotheken.
Ook dit jaar wil het hypotheekbedrijf niet ten koste van alles nieuwe productie binnenhalen. “Wij blijven een voorzichtige koers volgen en houden vast aan een gematigd tweeverdieners beleid; in die zin wijken we af van veel branchegenoten die vaak veel te ver gaan bij het verstrekken van een hypotheek. Misschien dat we daardoor wel eens klanten mislopen, die bij een soepeler beleid wel voor ons gekozen zouden hebben. Maar aan de andere kant hebben we daardoor jaarlijks héél weinig executieverkopen: nul of één”, besluit voorzitter van het managementteam Klaas Damhof in het personeelsblad van ABP Hypotheken.
Het hypotheekbedrijf wil de resultaten dit jaar verder optimaliseren door te investeren in onder meer opleidingen en automatisering.
Verzekeringsbedrijf
Kritiek is er op het verzekeringsbedrijf van het ABP dat met zijn huidige werkwijze nooit een plaats in de particuliere markt zal verwerven. Volgens topman John Neervens is ABP Verzekeringen opgericht om alle deelnemers een gedifferentieerd productenpakket met keuzemogelijkheden te kunnen aanbieden. “Het is nooit de bedoeling geweest om een concurrent te worden van welke grote commerciële verzekeraar dan ook. Het is slechts een vehikel voor producten en diensten die door het ABP en USZO niet mogen worden aangeboden. Dat betekent dat we ons altijd zullen beperken in ons productenassortiment en ook dat we geen agressieve marketingstrategieën zullen gebruiken. Wij denken dat dat ons imago van degelijkheid en betrouwbaarheid schaadt. Het zal wel even duren voordat mensen door hebben dat onze producten en prijzen op de lange termijn echt kunnen concurreren met die van andere verzekeraars.”
Neervens zegt het risico in te calculeren dat andere verzekeraars eerder met producten komen en dat het ABP daardoor klanten misloopt. Toch is dit volgens hem de juiste benadering. “Als we meer kunnen verkopen dan andere verzekeraars, is dat voldoende. Het ABP is niet uit op winsten, maar het verzekeringsbedrijf moet natuurlijk wel een marktconform rendement bieden.”

Reageer op dit artikel