nieuws

Productie Tiel Utrecht blijft achter bij 1999

Archief

De nieuwe productie van Tiel Utrecht is vorig jaar met 7% gedaald ten opzichte van 1999. De productie, groot f 63 mln, bleef maar liefst f 20 mln achter bij de doelstelling voor 2000.

De productiedaling valt nog mee dankzij de introductie van de universal-lifelevensverzekering FlexxVermogensplan. Vooral in de hypotheek- en pensioenmarkt is daardoor nog een behoorlijke omzet gerealiseerd. “De negatieve spiraal is door het FlexxVermogensplan omgebogen”, zo zegt rayondirecteur Rob Wanningen in het personeelsblad.
Het schadebedrijf van Tiel Utrecht deed het vorig jaar goed en overschreed de productiedoelstelling met 20%. Vooral op het gebied van inkomen, aov en auto was de omzet goed. Het traditionele levenbedrijf deed het redelijk. Maar de afdeling Vermogensvorming, waaronder het spaarkasbedrijf, bleef ver achter bij de doelstellingen. Het wegvallen van enkele grote producenten is daarvoor één van de redenen.
Loondienst
De Vaste Organisatie van Tiel Utrecht, de loondienstadviseurs, haalde eveneens de productiedoelstelling niet. Volgens directievoorzitter Herman Touw heeft dat vooral met de lage bezetting te maken. Anderzijds: liefst 65% van de 90 adviseurs haalden vorig jaar niet hun minimum-doelstelling. De beste adviseur van Tiel Utrecht realiseerde een premie-omzet van 6,25 ton.
Om het tij te keren wil Tiel Utrecht een ander ‘distributieconcept’ introduceren “waarbij de adviseur zich meer concentreert op commerciële klantbezoeken”. Volgens Rob Lagerwaard, hoofd van de Vaste Organisatie, is in de praktijk bewezen dat dit tot een gemiddelde productiestijging van 50% per adviseur leidt.
Tijdens de jaarvergadering van de loondienstorganisatie was ook De Goudse-bestuurvoorzitter Cees Bol aanwezig. Volgens hem hoeven de adviseurs zich geen zorgen te maken over de overname door De Goudse. “Jullie hoeven niet geïntegreerd te worden. Jullie zíjn er!”, aldus Bol.
De Goudse zegt de loondienstorganisatie in tact te houden. Bol: “Wij denken dat zo’n organisatie in de huidige markt een belangrijke rol kan spelen. Persoonlijk advies wordt steeds belangrijker. De loondienst is een welkome aanvulling op de bestaande distributiekanalen.”

Reageer op dit artikel