nieuws

Productie Monuta via sites van intermediair bijna helft hoger

Archief

Monuta InSite, de module waarmee op de site van tussenpersonen uitvaartverzekeringen kunnen worden gesloten, wordt inmiddels door 827 tussenpersonen gebruikt. De productie via dat medium is in de eerste vijf maanden van dit jaar met 42% gestegen.

Vorig jaar was Monuta InSite goed voor 5% van de intermediaire productie; dat aandeel is tussen januari en juni van dit jaar gestegen tot 7% (ruim _ 8 mln). Van de aangesloten tussenpersonen maken er overigens nog maar 112 actief gebruik van Monuta InSite, tegen 65 een jaar geleden. Oorzaak van het geringe aantal actieve tussenpersonen is volgens de uitvaartverzekeraar het grote aantal nieuwe aansluitingen in de afgelopen paar maanden. “Deze nieuwe aansluitingen hebben in die korte tijd nog geen productie gegenereerd. Wij gaan het intermediair ondersteunen met een communicatiepakket, zodat de consument de site kan vinden.”
Basisrisico
Het intermediaire kanaal van Monuta is goed voor 70% van de omzet uit verzekeringen. “Tien jaar geleden was dat nog maar 10%”, zegt directeur Verzekeringen Jan-Willem Baake. “We zijn eigenlijk pas het intermediaire kanaal gaan gebruiken met de overname van de Emmense uitvaartverzekeraar EBO in 1992. Sindsdien is de productie vanuit het intermediair jaarlijks met 25% gegroeid.”
Volgens Baake is de interesse van het intermediair vooral de laatste jaren gegroeid: “Er is een aantal andere productiemogelijkheden weggevallen, zoals de spaarloonproducten. Daarom is de samenwerking mede op initiatief van het intermediair steeds meer uitgebreid.” Voor de consument is de uitvaart een van de basisrisico’s, vindt Baake. “Je weet zeker dat de polis een keer gaat uitkeren. Daarbij gaan tussenpersonen zelf ook steeds meer terug naar de basisrisico’s. Zij zien hoe interessant het uitvaartproduct is. Veel mensen onderschatten de kosten van een uitvaart. Tegenwoordig gaat het om bedragen van _ 8.o00 of meer. Dat zijn risico’s die je niet zomaar kunt dragen. Wij attenderen tussenpersoon én klant erop dat die kosten fors zijn gestegen. Daarmee creëren we behoefte en voldoet het intermediair aan zijn zorgplicht.”
Monuta heeft inmiddels 2.275 tussenpersonen in de boeken. Vorig jaar werden er 336 aangesteld. Dat aantal zal zeker niet afnemen de komende jaren, zegt Baake. “Sommige verzekeraars snijden in hun intermediairbestand, maar wij kiezen juist voor een fijnmazig distributienetwerk. Wij willen op de plank liggen bij zo veel mogelijk kantoren.”
Niet alleen Monuta ziet als uitvaartverzekeraar de potentie van de intermediaire markt: de concurrentie is groot. “We geven ook niet voor niets aan grotere kantoren volmachten uit. Daarnaast proberen we ook bij anderen in de pakketpolis te komen, zoals bij het Privé Pakket van AXA.” Met andere maatschappijen wordt gesproken over het opnemen van een Monuta-polis in pakketpolissen.
Loondienst
De omzet via het intermediaire kanaal is vorig jaar met 20% gestegen. De loondienst liet geen groeicijfer zien. “Wij profileren ons heel duidelijk als intermediairverzekeraar. De loondienst richt zich voornamelijk op het beheer van de bestaande portefeuille. Daar komt nog wel omzet vandaan, maar we hebben niet de intentie om het aantal medewerkers te gaan verdubbelen. We zien het meer als een vooruitgeschoven post van ons uitvaartbedrijf”, aldus Baake.
Op het gebied van ketenintegratie heeft Monuta zich vorig jaar aangesloten bij transactieplatform Meeting Point. “Daarnaast zijn we bezig onze backoffice te ontsluiten voor het intermediair; daarin zetten we dit jaar de eerste stappen.”

Reageer op dit artikel