nieuws

Productie Klaverblad fors hoger na afschaffing bonus-malus

Archief

Vrijwel direct na de introductie van de Royaal autoverzekering twee maanden geleden, is het aantal aanvragen voor autopolissen bij Klaverblad vertienvoudigd. Schadedirecteur Peter Paul Barth heeft een eenvoudige verklaring voor dit commerciële succes: de afschaffing van het bonus-malussysteem.

Klaverblad kon ook wel een succes gebruiken: de maatschappij zag het premie-inkomen uit autover-zekeringen vorig jaar teruglopen tot _ 46,8 mln. Het jaar daarvoor bedroeg dit nog _ 50,9 mln. “Zoals de bedoeling was, is door de introductie van de Royaal autover-zekering de krimp tot staan gebracht. Voor de toekomst verwachten we weer een gestage groei te bereiken”, aldus Barth, volgens wie 90% van alle aanvragen wordt geaccepteerd. Hoeveel aanvragen Klaverblad wekelijks binnenkrijgt, wil hij niet zeggen.
Met de Royaal autoverzekering is Klaverblad na AXA en Voogd & Voogd de derde die het bonus-malussysteem heeft losge-laten. De maatschappij is wel de eerste die het systeem voor de eerste te verzekeren gezinsauto over-boord zet. “We hebben het systeem afgeschaft omdat we van mening zijn dat door de invoering van bonusbeschermers, de verbetering van de verkeersveiligheid en de toename van de verkeersdrukte de voorspellende waarde van het systeem nul is geworden”, aldus Barth.
Vergelijkingssites
De afschaffing van de bonus-malus heeft direct gevolgen op vergelijkingssites, waar de meeste autobezitters eerst op kijken voordat ze een keuze maken voor een nieuwe autopolis. Met name voor automobilisten die geen of weinig schadevrije jaren hebben, is de Royaalpolis volgens Klaverblad een concurrerende optie geworden. Maar ook de leeftijd van de bestuurder speelt een rol: de premie voor de Royaalpolis wordt jaarlijks op de hoofdpremievervaldatum aangepast aan de leeftijd, totdat de laagste premie is bereikt.
“Daar komt nog bij dat we de premies voor grotere personenauto’s eveneens sterk hebben verlaagd”, aldus Barth. “En er hoeft door de afschaffing van het bonus-malussysteem geen extra premie meer betaald te worden voor bonusbescherming.”
Volgens Barth ontvangt Kla-verblad ongeveer de helft van de aanvragen via het extranet.

Reageer op dit artikel