nieuws

Productcontaminatiepolis van AIG verder uitgebreid

Archief

AIG heeft de dekking van haar productcontaminatieverzekering uitgebreid met terugroepacties op last van de overheid.

Door deze uitbreiding met zogeheten governmental recall vindt de polis beter aansluiting bij de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid (General Food Law) en productveiligheid (General Product Safety Directive), motiveert de maatschappij.
De productcontaminatieverzekering van AIG biedt dekking voor onder meer bedrijfsschade, terugroepkosten, vervangingskosten en rehabilitatiekosten die volgen op een productcontaminatie (onvoorzien of opzettelijk – danwel een afpersing hiertoe). Daarnaast vormt de bijstand van consultants voor verzekerden een belangrijk onderdeel van de polis.
Ondernemingen kunnen deze productcontaminatiedekking overigens combineren met een (standaard) bedrijfsaansprakelijkheidsdekking.

Reageer op dit artikel