nieuws

Productcontaminatiepolis AIG uitgebreid

Archief

AIG breidt de dekking van haar productcontaminatieverzekering uit met terugroepacties op last van de overheid (zgn

‘governmental recall’). Door deze uitbreiding vindt de polis beter aansluiting bij de Amerikaanse wettelijke ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid (General Food Law) en productveiligheid (General Product Safety Directive). De productcontaminatieverzekering van AIG biedt dekking voor onder meer bedrijfsschade, recallkosten, vervangingskosten en rehabilitatiekosten die volgen op een productcontaminatie (onvoorzien of opzettelijk – danwel een afpersing hiertoe ). Daarnaast vormt de bijstand van consultants voor verzekerden een belangrijk onderdeel van de polis. Ondernemingen kunnen deze productcontaminatiedekking overigens combineren met een (standaard) bedrijfsaansprakelijkheidsdekking.

Reageer op dit artikel