nieuws

Product Huis & Hypotheek dekt ook extra woonlasten na relatiebreuk

Archief

Huis & Hypotheek heeft in navolging van de andere hypotheekketens nu ook een eigen woonlastenverzekering op de markt gebracht: de Qarant Pakketpolis. De huiseigenaar kan zich hiermee zelfs verzekeren tegen extra woonlasten na een relatiebreuk.

Het product is ontwikkeld samen met het Tilburgse volmachtbedrijf Pakketpolis Kollectief Assuradeuren. AIG treedt op als risicodrager. De Qarant Polis is zowel te koppelen aan nieuwe als bestaande hypotheken (via Huis & Hypotheek gesloten).
Vier modules
De Qarant Pakketpolis bestaat uit vier modules: een arbeidsongeschiktheidsverzekering, werkloosheidsverzekering, een verzekering tegen waardedaling bij gedwongen verkoop en een module voor extra-woonlasten door een relatiebreuk. De maximaal verzekerde maandlast is f 4.000.
De aov en waardedalingsmodule zijn los te sluiten, de werkloosheidsverzekering alleen in combinatie met de aov, en de extra-woonlastenverzekering alleen in combinatie met de aov én de werkloosheidsverzekering.
Extra huur
Volgens marketingmanager Danielle van de Roer is de verzekering voor extra woonlasten uniek in de markt. “De al bestaande woonlastenverzekeringen bieden deze dekking niet.”
“Komt het tot echtscheiding of beëindiging van het samenlevingscontract, dan gaan beide partners liefst zo snel mogelijk hun eigen weg. In hun eigen huis”, zo legt de keten in de folder uitvoerig uit. In dit geval is de huur van de extra woning tot maximaal f 1.000 per maand gedekt voor een periode van ten hoogste twaalf maanden. De verzekering heeft een looptijd van vijf tot tien jaar. De premie bedraagt f 10 per maand.
Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering komt de premie standaard op 3% van de verzekerde maandlasten per maand. Bij meer dan 45% arbeidsongeschiktheid is de vergoeding 100%. De uitkering gaat in op het moment van een zogeheten toekenning van Werkeloosheidsuitkering, met een eigen risico van een maand en duurt ten hoogste vijf jaar.
De premie voor de werkloosheidsmodule is 2% van de verzekerde maandlast. Ook hier is de uitkering maximaal vijf jaar.
De waardeverminderingsmodule ten slotte dekt de waardedaling bij ‘gedwongen’ verkoop door onder meer echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid. De te verzekeren waardedaling van het huis (het verschil tussen de aankoopprijs en de taxatiewaarde) is maximaal f 75.000; 20% van de waardevermindering is voor eigen rekening. De premie voor deze module kan uitsluitend in de vorm van een koopsom, die ‘meegefinancierd’ kan worden met de hypotheek.
Wanneer de Qarant Pakketpolis helemaal tegen koopsom gesloten wordt, geldt bij een verzekeringsduur van vijf jaar 15% korting en bij tien jaar 35%.

Reageer op dit artikel