nieuws

Proactief

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft een commissie ingesteld die dit najaar met aanbevelingen moet komen voor transparantie in beleggingsproducten. Aanleiding is volgens Verbondsdirecteur Richard Weurding het dalende vertrouwen in de bedrijfstak en de grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid van verzekeraars. “Wij moeten proactief en toekomstgericht laten zien hoe open, klantgeoriënteerd en betrouwbaar we zijn. Alleen dan zal ons een rol worden gegund”, stelt Weurding. Woorden die tien jaar geleden aanzienlijk meer indruk zouden hebben gemaakt.

Verzekeraars blinken allesbehalve uit in proactiviteit. Zij hebben zich al decennia lang vertrouwd gemaakt met het idee dat hun scoringskansen het beste gediend zijn met een zo groot mogelijke onwetendheid van de klant. Dus werken verzekeraars met ruim twintig verschillende kostenomschrijvingen, zoals het eerste rapport ‘Marktverkenning beleggingsverzekering’ (1995) pijnlijk blootlegde. In de jaren daarna is er geen sprake van verbetering. Zo concluderen de broers Valkenburg in het tweede rapport (1997): “Het is triest, maar zelfs een vakman kan deze producten niet vergelijken.” De introductie van een (gebrekkige) Code Rendement en Risico en de oproep tot transparantie door consumenten- en intermediairorganisaties ten spijt, brengt het derde rapport (1999) geen kentering: grote verzekeraars als Aegon, Delta Lloyd, Fortis en NN weigeren zelfs productinformatie te verstrekken die adviseurs toch moeten hebben om verantwoorde klantadviezen te kunnen geven. Schrijnender kan haast niet!
De actuele situatie is beter, maar nog verre van ideaal. Offerteprogramma’s van vrijwel alle verzekeraars geven de consument een verkeerd beeld van kosteninhoudingen en rendementen, erkende Eric Fischer, de voorganger van Weurding, eind 2005 nog. In zijn jaarverslag stelt de AFM dat de verzekeraars tot dusver _ 160 mln moesten bijpassen als gevolg van ‘rekenfouten’ in offertes. Ook Ombudsman Jan Wolter Wabeke heeft veel kritiek op de hoge en onduidelijke kosten van beleggingsverzekeringen. Het onderzoek door de AFM onder vijftien grote verzekeraars zal deze kritiek zeker onderschrijven.
Het instellen van een adviescommissie is lovenswaardig, maar komt zeker tien jaar te laat. Van enige proactiviteit is echt geen sprake. Ook kan het ‘nobele’ gebaar van verzekeraars moeilijk los worden gezien van het nakende AFM-rapport. Opschorting van de publicatie lijkt overigens een een-tweetje van AFM met het Verbond, maar dat is niet hard te maken. Duidelijk is wel dat dit rapport de nauwelijks uit te leggen (hoge) kosteninhoudingen door verzekeraars in fondsen en levenpolis bloot zal leggen. Een artikel in dit AM-nummer laat zien dat sommige verzekeraars zelfs hun eigen kostenstructuren niet begrijpen. Wat mag dan van een financieel analfabeet als de consument worden verwacht?
Een bedenkelijk punt is verder nog dat de aanbevelingen van de commissie niet bindend zijn. “Als het verstandige adviezen zijn, zullen wij daar verstandig mee omgaan”, zei Weurding betekenisvol. Dit riekt naar een ontsnappingsclausule voor verzekeraars als mocht blijken dat de adviezen niet stroken met hun commerciële belangen. Van zo’n vluchtroute gebruikmaken, zou het domste zijn wat verzekeraars kunnen doen en is niet klantgeoriënteerd, noch betrouwbaar. Want als de signalen niet bedriegen, worden verzekeraars straks meer afgerekend op transparantie en integriteit. Kernwaarden die passen bij een maatschappelijk verantwoord ondernemen dat beoogt duurzame klantenrelaties op te bouwen. De verzekeraar die daar aan wil, reageert pas met recht proactief.
Wim Abrahamse
wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel