nieuws

Pro-Lifeziekenfonds nu echt in aantocht

Archief

Per 1 januari 1995 zou het ‘Op weg naar Pro-Life Ziekenfonds’ operationeel moeten zijn. Dit is het streven van de initiatiefnemers, nadat vorige week donderdag de Ziekenfondsraad een positief advies aan minister Borst (volksgezondheid) heeft uitgebracht.

Het Pro-Life Ziekenfonds kan worden gezien als de ‘onderbouw’ van de gelijknamige particuliere verzekering, die in 1982 is opgericht op instigatie van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). UAP fungeert daarbij als risicodrager. Voor het ziekenfonds zal de met UAP samenwerkende zorgverzekeraar Anova de administratie gaan verzorgen.
De particuliere verzekering telt nu 18.000 verzekerden.
Bijbelse beginselen
De Stichting Pro-Life streeft naar het bieden van verzekeringsdekkingen die genormeerd zijn naar Bijbelse beginselen. Zij wil zich richten op “de bescherming van het menselijk leven”, waarbij zaken als euthanasie, abortus provocatus en sterilisatie worden verworpen.
De Stichting had al in 1987 een verzoek om toelating van een Pro-Lifeziekenfonds ingediend. Dit werd echter afgewezen, omdat het fonds zich feitelijk ten doel stelde aan de bij hem ingeschreven verzekerden een ‘schoon’ (dus niet compleet) ziekenfondspakket aan te bieden. De Ziekenfondsraad en de staatssecretaris van volksgezondheid waren destijds van oordeel, dat Pro-Life “zich niet ten volle zal inzetten om alle verstrekkingen te waarborgen”.
Nieuw verzoek
Op 30 november vorig jaar heeft Pro-Life een hernieuwd verzoek om toelating van haar voorgenomen ziekenfonds ingediend.
Tijdens een hoorzitting bij de voorbereidingscommissie van de Ziekenfondsraad, heeft Pro-Life “herhaalde malen (expliciet) aangegeven alle verstrekkingen ten behoeve van bij het ziekenfonds in te schrijven verzekerden te waarborgen”. Omdat een categoraal ziekenfonds niet haalbaar is, hebben de initiatiefnemers de naam van het fonds daarom uitgebreid tot ‘Op weg naar Pro-Life’. Door het fonds is desgevraagd aangegeven, dat het ook gehouden is om medeverzekerden, die immers geen zelfstandige vrijheid hebben bij de keuze van hun ziekenfonds, de zorg te bieden die zij wensen. Hiermee wordt recht gedaan aan de keuzevrijheid van medeverzekerden voor het gebruik van medische voorzieningen.
‘Niet alleen voor meerverdieners’
De stichting Pro-Life beschouwt het honoreren van de wensen van een grote groep van de bevolking (naar haar schatting 5 tot 8%) in de vorm van een eigen ziekenfonds als een uitvloeisel van de vrijheid van godsdienst. Die vrijheid mag volgens de stichting niet beperkt blijven tot diegenen die, louter op grond van hun salaris, de vrijheid bezitten om voor de particuliere Pro Lifepolis te kiezen. Niet alleen bij verzekerden, maar ook bij hulpverleners en instellingen zou deze wens leven, omdat zij steeds vaker een norm voor medisch-ethisch handelen respectievelijk een zorgvisie dienen te ontwikkelen.

Reageer op dit artikel