nieuws

Privatisering Ziektewet bevalt werkgevers en werknemers niet

Archief

Werkgevers en werknemers roepen om gehele of gedeeltelijke herziening van de privatisering van de Zieketwet. De internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties heeft een paar jaar geleden al vraagtekens bij de privatisering gezet, maar de overheid wil rapport niet openbaar maken.

Het ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, heeft in 1997 op verzoek van de Raad van Europa, een rapport opgesteld over de privatisering van de Nederlandse Zieketwet. De Nederlandse regering wil het rapport niet vrijgeven omdat het om vertrouwelijke informatie zou gaan. De vakbond FNV heeft recent beslag kunnen leggen op het rapport en heeft hierover gepubliceerd in het FNV Bulletin dat eind vorige week verscheen.
Volgens het bulletin maakt ILO zich vooral zorgen over de bescherming van zieke werknemers. Gevreesd wordt, dat werkgevers hun zieke werknemers onder druk zetten of weigeren mensen in dienst te nemen met een medisch verleden. Ook vraagt de organisatie zich af, wat er gebeurt als een werkgever de loonbetalingen aan zijn zieke werknemer stopzet. De werknemer kan dan naar de rechter, maar dat vindt ILO geen goede oplossing.
Volgens ILO is de privatisering op een aantal punten in strijd met de Europese Code voor Sociale Zekerheid. De privatisering betekent een breuk met de collectieve financiering van dit soort uitkeringen. En die collectivisering was juist bedoeld om te voorkomen dat zwakkeren de dupe worden.
“Wij hebben vanaf het begin af aan gewaarschuwd voor de risico’s van de privatisering”, schrijft de FNV in het vakbondsblad. “Wij pleiten nu voor de herinvoering van de Ziektewet vanaf het moment dat een werknemer langer dan zes weken ziek is.”
‘Schandelijk plan’
Ook werkgevers ageren de laatste tijd weer veelvuldig tegen de privatisering van de Ziektewet. Voor het Tweede-Kamerlid De Wit (SP) was dit recent een reden om staatssecretaris Hoogervorst aan de jas te trekken.
“Zouden we niet moeten concluderen dat de privatisering van de WAO is mislukt?”, wil De Wit weten. “Als het aan de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland ligt”, zegt de SP, “dan wordt de verzuimuitkering aan werknemers beperkt tot de wettelijke verplichting van 70% van het loon. Dat vinden wij een schandelijk plan. Het is de zoveelste bevestiging, dat de privatisering van de Ziektewet averechts werkt en dus ongedaan moet worden gemaakt. Het woord is nu aan de vakbonden om tegen dit plan verzet te organiseren.”
Werkgever gestraft
De organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland, heeft recent als “early warning aan de politiek” een ‘Zwartboek Wulbz/Pemba’ gepresenteerd. Hierin staat, dat “de arbeidsongeschiktheidregelingen onvoldoende rekening houden met het karakter van het mkb en de werkgevers op enorme kosten jagen (…). Voor het mkb zijn de effecten zwaarder dan voor het grootbedrijf. De kosten zijn relatief hoger en de mogelijkheid om het verzuim te beïnvloeden zijn kleiner (…) een verslechtering van de concurrentiepositie is het gevolg.”
Net als VNO-NCW vindt MKB Nederland, dat de werkgever voor het verzuim ten onrechte wordt gestraft. “De meeste ziekteoorzaken zijn niet arbeidsgebonden, zodat de werkgever de oorzaak van het verzuim meestal niet kan voorkomen. Sommige aandoeningen zijn bovendien dusdanig ernstig, dat reïntegratie van de zieke of arbeidsongeschikte werknemer niet meer aan de orde is.”
‘Mag niets doen’
“De mkb-ondernemer begrijpt niet dat hij moet opdraaien voor zaken waar hij part noch deel aan heeft.” Dit zegt dr. Kick van der Pol, directievoorzitter van de uitvoeringsorganisatie Relan, in een bijlage bij het MKB-magazine ‘Ondernemen’. Als voorbeeld geeft Van der Pol een roekeloos skiënde werknemer die vanwege botbreuken maanden uit de roulatie is. De ondernemer kan er niets aan doen, maar draait wel voor de kosten op.
“Het probleem is”, zegt Van der Pol, “dat er geen grip op het verzuim is. Dat komt door de vreemde manier waarop wordt gecontroleerd. De eerste maanden van het verzuim worden gecontroleerd door commerciële arbodiensten. De overheid heeft daarom tegen de uitvoeringsinstellingen die de WAO moeten controleren gezegd: ‘je mag het eerste jaar niets doen’. De werknemer die lang ziek is, blijft dus buiten hun zicht. Ik vergelijk dat met een brand die je niet mag bestrijden. En het vervelende is: de ondernemer betaalt de rekening.”

Reageer op dit artikel