nieuws

‘Privacybescherming vertraagt afwikkeling letselclaims’

Archief

Als benadeelden minder snel een beroep zouden doen op de privacywetgeving, zouden letselschadeclaims vlugger en efficiënter kunnen worden afgehandeld. Dat concludeert de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) in het jongste jaarverslag. Steeds vaker staat ter discussie welke informatie de benadeelde over moet leggen aan de verzekeraar, aldus de PIV. Zelfs worden daarover processen gevoerd, vooral over medische informatie over de toestand van de benadeelde vóór het ongeval, zegt PIV-directeur Theo Kremer.

Volgens het PIV is zowel waarheidsvinding als privacybescherming geen absoluut recht. Daarom zou per geval moeten worden bekeken wat redelijk is. Partijen zouden dezelfde informatie moeten ontvangen. Ook zouden  verzekeraars vaker contact met benadeelden moeten kunnen zoeken, bijvoorbeeld bij reïntegratieactiviteiten.  Dit contact wordt door belangenbehartigers nog wel eens afgehouden.
In het jaarverslag pleit het PIV verder voor een gedragscode voor de behandeling van personenschaden en wil het instituut een halt toeroepen aan discussies over de buitengerechtelijke kosten. Zo is een model ontwikkeld om deze kosten zoveel mogelijk op basis van een tabel af te wikkelen. Verzekeraars hebben voor dit model veel belangstelling. Inmiddels zijn overeenkomsten gesloten met verschillende belangenbehartigers, vooral bureaus die zijn aangesloten bij de Nationale Letseltelefoon (NLT). 

Reageer op dit artikel