nieuws

Principeakkoord CAO voor CED

Archief

Na lang onderhandelen is er een principeakkoord bereikt tussen de directie van expertisebureau CED en de vakorganisaties De Unie en FNV Bondgenoten over een nieuwe CAO. Dit akkoord is door de bonden met een positief stemadvies aan de leden voorgelegd.

Het principeakkoord behelst een tweejarige CAO die loopt van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007. Er is in twee structurele loonsverhogingen voorzien: de eerste (1,5%) per 1 januari 2006 (nabetaling vindt plaats in juni) en een jaar later komt daar nog eens structureel 1, 75% bij.
Bij ziekte in het eerste jaar vindt loondoorbetaling van 100% plaats. Gedurende het tweede ziektejaar is dat 70%. Voor wie conform de Wet Poortwachter meewerkt aan reïntegratie wordt de 70% aangevuld tot 100%.
Een commissie bestaande uit twee afgevaardigden namens de werknemers en twee afgevaardigden namens de werkgever zullen, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter vóór 1 oktober 2007 een bindend advies uitbrengen over de ombouw van de huidige leeftijdsafhankelijke ADV-regeling.
Ziektekosten
CED heeft een collectief ziektekostencontract gesloten bij Delta Lloyd. Bij deelname ontvangen medewerkers _ 15 per maand, waarvan _ 8 netto in het kader van een reïntegratiepakket. De resterende bijdrage van _ 7 is een bruto bijdrage. Daarnaast sluit CED een WIA-hiaatverzekering en een excedentverzekering bij Nationale-Nederlanden. Beide verzekeringen zijn voor rekening van CED.
De premie van de WAO-gat verzekering 2004 wordt in juni 2006 terugbetaald.
Per 1 januari dit jaar is de pensioenfranchise van _ 17.250 met _ 1.000 op jaarbasis verlaagd tot _ 16.250.

Reageer op dit artikel