nieuws

Principe-akkoord Centraal Beheer en vakbonden over nieuwe cao INT

Archief

= Centraal Beheer heeft met de vakorganisaties een principe-overeenkomst bereikt over een éénjarige cao. Na raadpleging van de achterban zullen de vakbonden uiterlijk 26 mei laten weten of er sprake is van een definitief akkoord.

De nieuwe bedrijfscao loopt tot 1 april volgend jaar en omvat onder meer een structurele loonsverhoging per 1 juli van 1,25% (0,25% meer dan de directie aanvankelijk wilde geven), en een uitkering van 1% over de bruto loonsom in plaats van f 500 ineens.
De uitkering van 1% in juni is éénmalig, hoewel er tevens is afgesproken dat zij ook voor de cao 1996 beschikbaar is. Over de besteding zal dan nog worden onderhandeld. “Door deze reserveringsconstructie wordt een zware hypotheek gelegd op de onderhandelingen in 1996”, aldus de Unie BLHP.
Voortzetting proef
Verder is overeengekomen meer bescherming te creëren voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden volgens de wao, en de proef met verruiming van werktijden tot 1 april 1996 voort te zetten.
Eind dit jaar wordt bekeken hoe, en onder welke voorwaarden, een vierdaagse werkweek kan worden ingevoerd. Voorts gaan vakbonden en werkgever een preventief en arbeidsvoorwaarden scheppend beleid voeren om medewerkers betere kansen te geven bij een verandering van de organisatie en functie-eisen.
Over een inkomensgarantie bij functieverlaging voor 55-jarigen en ouder, alsmede de realisering vóór 1 april 1996 van 15 werkervaringsplaatsen voor kansarme groepen, waaronder allochtonen, was al in een eerder stadium definitieve overeenstemming bereikt.

Reageer op dit artikel