nieuws

Principe-akkoord Centraal Beheer en bonden over cao

Archief

Centraal Beheer en de vakbonden hebben een principe-akkoord gesloten over een nieuwe eenjarige cao, die loopt tot 1 april volgend jaar. Uiterlijk 16 april moeten de leden van de bonden aangeven of zij kunnen instemmen met het bereikte onderhandelingsresultaat.

In afwachting van de totstandkoming van een uniforme cao voor de gehele Achmea Groep zijn vakorganisaties en Centraal Beheer een loonsverhoging overeengekomen van 3% met terugwerkende kracht tot 1 april dit jaar.
Verder hebben de vakorganisaties een akkoord bereikt over terugdringing van uitzendkrachten en tijdelijke contracten. Vorig jaar kregen nog 131 medewerkers bij Centraal Beheer een vast contract en 150 medewerkers een tijdelijk contract. “Hierover zijn toen geen nadere afspraken gemaakt”, aldus de vakorganisaties.
De direct-writer zal in het nieuwe cao-jaar vijftien bovenbudgettaire werkervaringsplaatsen creëren voor allochtonen, waarbij mogelijk drie extra werkplekken kunnen worden gerealiseerd met gebruik van subsidies.
CB-Select
Het CB-Selectsysteem zal integraal worden toegepast op medewerkers met een werkweek van 36 uur. Volgens dit systeem kunnen medewerkers vrije dagen kopen ten laste van het loon en vrije dagen verkopen in ruil voor financiële tegemoetkomingen op het gebied van bijvoorbeeld ziektekosten, hypotheek, pensioen en bedrijfssparen.
Een ANW-hiaatverzekering zal per 1 januari volgend jaar op holdingniveau (Achmea Groep) worden geregeld tot de totstandkoming van de Achmea-cao en Achmea-pensioenregeling. In elk geval zal het ANW-hiaat tot 1 april volgend jaar volledig afgedekt blijven.
Andere afspraken die zijn gemaakt: vanaf de zomer wordt een functiewaarderingsonderzoek gehouden door bureau Berenschot en zal het huidige loongebouw van negen salarisschalen onderverdeeld worden in elf, zoals bij Avéro en Zilveren Kruis. Invoering heeft plaats tussen 1 januari en 1 april volgend jaar.
Werknemers met administratieve functies (backoffice) kunnen worden ingezet op commerciële functies (frontoffice). Voor een project dat hiertoe wordt gestart, is een investering van f 750.000 noodzakelijk.

Reageer op dit artikel