nieuws

Primaire taak arbeids- deskundige gewijzigd

Archief

De primaire taak van de arbeidsdeskundige is in de afgelopen jaren veranderd. Lag er voorheen een bijna absolute nadruk op het schatten van de mate van arbeidsongeschikt, tegenwoordig ligt het accent op preventie en reïntegratie.

Deze ontwikkeling in de rol van de arbeidsdeskundige stond centraal in de toespraak van drs. Maarten Dijkshoorn (directeur NN Zorg) tijdens de uitreiking van certificaten aan een groep door de SVV opgeleide arbeidsdeskundigen.
In het verleden werd een arbeidsdeskundige vaak pas een maand of drie na de opgetreden arbeidsongeschiktheid ingeschakeld. Volgens Dijkshoorn bestond er nauwelijks aandacht voor de problemen van de zieke ondernemer en was er voorts de neiging om de mate van arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk af te schatten.
Tegenwoordig wordt een arbeidsdeskundige al in een vroeg stadium ingeschakeld. Immers beide partijen hebben belang bij een zo snel mogelijke reïntegratie. Er wordt nu veel vaker in teamverband gewerkt met andere deskundigen zoals de medisch adviseur, schadebehandelaar en bedrijfseconomisch adviseur. De arbeidsdeskundige speelt nadrukkelijk een rol in de probleemanalyse en vervolgens bij het opstellen van adviezen met het oog op preventie en reïntegratie.
Arbodiensten
Ook de groep van verzekerden groeit sterk, waarbij steeds vaker collectieve contracten worden gesloten. Volgens Dijkshoorn hebben de arbodiensten tot nu toe kansen laten liggen door op dit terrein geen arbeidsdeskundigen in te schakelen. Hij doelde hierbij onder meer op de gevolgen van de privatisering van de Ziektewet per 1 maart vorig jaar, waardoor werkgevers geprikkeld worden om arbeidsongeschiktheid in hun bedrijven terug te dringen.
De geslaagden van de SVV-opleiding Arbeidsdeskundige 96/97 tezamen met Dijkshoorn (achteraan 2e van links) en SVV-directeur Mijnarends (achteraan geheel rechts).

Reageer op dit artikel