nieuws

Prijzenslag in WGA- en verzuimmarkt

Archief

Voor 1 oktober moeten werkgevers aangeven of ze eigenrisicodrager worden voor de WGA of dat ze bij het UWV blijven. Reden voor de verzekeraars om te stunten met de premies, of sterker nog, een gratis WGA-eigenrisicopolis aan te bieden bij het sluiten van een verzuimverzekering.

De Amersfoortse stunt niet met de premie, maar biedt bij het (over)sluiten van de verzuimverzekering naar De Amersfoortse een gratis WGA-verzekering Eigen Risico én gratis Arbodienstverlening. Het pakket wordt aangeboden onder de naam 3-in-1 Verzuimactie.
De Goudse introduceert niet alleen de VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering en het dienstenpakket WerkImpulz met Verzuimcoach, maar verlaagt tegelijkertijd de premie voor haar WGA-eigenrisicoverzekering van 0,32% van de loonsom naar 0,29%. Deze verlaging geldt als de werkgever de verzekering sluit in combinatie met een verzuimverzekering en/of een verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan. Voor een losse WGA-eigenrisicoverzekering verlaagt De Goudse het tarief naar 0,34% (0,38%).
Ambitie
Delta Lloyd zegt “fors te willen groeien in inkomen”. Om dat mogelijk te maken, biedt de verzekeraar 30% korting op de bestaande verzuimpremie als de ziekteverzuimverzekering per 1 januari wordt overgesloten naar Delta Lloyd. Daarnaast biedt Delta Lloyd 15% korting op het WGA ER-tarief als er een ziekteverzuimverzekering bij Delta Lloyd loopt of wordt gesloten per 1 januari 2008. Dit levert de tussenpersoon ook nog wat op. Die ontvangt extra actieprovisie van _ 50 per polis voor WGA Eigen Risico en nog eens _ 50 voor het oversluiten van Ziekteverzuim Conventioneel.
InkomensCombinatie
Allianz Inkomensverzekeringen introduceerde in augustus een WGA-EigenRisicoverzekering dat daarmee de laatste bouwsteen is voor de Allianz InkomensCombinatie. Allianz geeft geen premiepercentages, want het zou allemaal maatwerk betreffen.
Wel heeft Allianz de verzuimpremies voor nieuwe polissen verlaagd met 5% tot 40%. De exacte premieverlaging op postniveau is afhankelijk van de bedrijfstak en het bijbehorende verzuimrisico. Werkgevers die hun verzuimverzekering onderbrengen in de Allianz InkomensCombinatie profiteren van een “aantrekkelijke korting”.
De verlaging van de verzuimpremies is volgens Allianz mogelijk omdat er een nieuwe berekening is gemaakt aan de hand van de nieuwe verzuimpercentages. “We zijn geen marktaandeel aan het inkopen. Maar kijken wel kritisch naar de premies. Verzekeringstechnisch is het allemaal nog volledig verantwoord, maar het gebeurt wel onder commerciële druk.”
Uitbreiding
Avéro Achmea breidt de WGA Hiaatverzekering uit. De belangrijkste aanvulling heeft te maken met de uitkering. Deze is niet gebonden aan de restverdiencapaciteit en kan oplopen tot 75% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon. Naast inkomensverlies kan de werknemer ook te maken krijgen met werkloosheid. Wanneer een werknemer geen passend werk kan vinden, benut hij zijn restverdiencapaciteit niet volledig. Dat wordt nu gedekt met de uitgebreide WIA Hiaatverzekering.
Voor wat betreft het WGA-eigenrisicoproduct rekent Avéro een percentage van 0,20% voor bedrijven met een laag risico en als het product gesloten wordt in combinatie met een verzuim- of zorgverzekeringsproduct, of als men al zo’n product heeft lopen bij de verzekeraar. Bedrijven met een hoog risico in combinatie met verzuim- of zorgpolis betalen 0,34% over de gemaximeerde loonsom.
Als enkel een WGA-eigenrisicoverzekering wordt gesloten, bedraagt het premiepercentage 0,25% bij een laag risico en 0,39% voor bedrijven met een hoog risico. Voor bedrijven met meer dan honderd werknemers volgt maatwerk.
Minder ziek
“Nederland heeft minder zieke werknemers en daarom verlaagt Aegon de premie van de ziekteverzuimverzekering”, zo verklaart Aegon de daling van de verzuimpremies. Alle expirerende polissen, behalve die op de bonus-malusladder op trede één of twee staan, ontvangen vanaf 1 januari 2008 een korting van minimaal 20%. De werkgever kan drie jaar van deze korting genieten, die alleen geldt voor de Ziekteverzuim No-Claimpolissen. De exacte korting hangt af van de branche waarin de werkgever actief is. Aegon beloont schadevrije jaren, waardoor geen verzuim een lagere premie oplevert. Maar veel verzuim leidt tot een hogere premie. Aegon zegt geen marktaandeel in te kopen, maar geeft wel aan dat de kortingen steeds verder oplopen. Het eerste jaar werd nog minimaal 15% weggegeven en nu minimaal 20%. “Het is inderdaad een zeer concurrerende markt”, aldus een woordvoerder.
Najaarsactie
Paginavullende advertenties in tijdschriften moeten werkgevers er van overtuigen dat ‘succes verzekerd’ is als een inkomensverzekering bij Nationale-Nederlanden gesloten wordt. NN houdt een najaarsactie om het intermediair te ondersteunen bij het bewerken van de inkomensmarkt. De productacties zijn gericht op ziekengeld, WGA Eigen Beheer Daggeld (WGA-EBD) en de combinatie ziekengeld met WGA-EBD.
“We hebben een scherp WGAtarief voor werkgevers die werkzaam zijn in de branche detailhandel en ambachten en die vallen onder een van beide hoofdbedrijfsschappen. Nieuwe relaties ontvangen een korting van 0,28% en ziekengeldrelaties krijgen daar een combikorting van 10% bij. Werkgevers die al een ziekengeldproduct van NN hebben, krijgen 0,25% korting over de gemaximeerde loonsom.
Verder biedt NN vanaf nu een korting van 15% op nieuwe Ziekengeldverzekeringen Daggeld. Deze aanbieding geldt voor de branches Detailhandel en Zakelijke Dienstverlening. Deze actie loopt tot 1 januari 2008. De korting geldt niet voor ziekengeldverzekeringen die onder een mantelcontract of doelgroeptarief worden aangevraagd.

Reageer op dit artikel