nieuws

Prijzenoorlog op Franse markt in 2005

Archief

De vooruitzichten van ratingbureau Fitch voor de Franse schadeverzekeringsmarkt zijn somber

Het verwacht dat na een gemiddelde premiestijging van 7 % per jaar sinds de stormen van 1999, in de nabije toekomst de tariefsverhoging beperkt zal blijven tot 4 %. Als er zich geen natuurrampen of andere grote calamiteiten voordoen, gaat het aanbod de vraag overtreffen en kan onder de Franse schadeverzekeraars een meer agressieve prijspolitiek worden verwacht. In zijn onderzoek merkt Fitch voorts op dat Franse verzekeraars moeite hebben met het vinden van nieuwe producten en diensten buiten de traditionele verzekeringsomgeving.

Reageer op dit artikel