nieuws

Prijs voor scriptie over kans op Nederlands Maxwell-schandaal

Archief

Met haar doctoraal scriptie ‘De verkeerde hand in de pensioenkas; het Maxwell-schandaal geprojecteerd op de Nederlandse Pensioenbescherming’ heeft Henriëtte de Lange de Pensioenprijs gewonnen van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Het is voor het eerst dat deze prijs is uitgereikt.

De oorkonde plus een bedrag van f 2.000 zijn haar vorige week uitgereikt door secretaris mr. R. ten Wolde.
De Pensioenprijs is bedoeld om de meningsvorming en de informatievoorziening omtrent pensioenen en de studie van pensioenproblemen te bevorderen en zal tweejaarlijks worden uitgereikt.
Gemak
In de winnende scriptie worden de handelingen die door Robert Maxwell zijn verricht (het frauderen met pensioengelden) geplaatst in een Nederlands ondernemingspensioenfonds. De enorme bedragen en het gemak waarmee Maxwell in staat is gebleken gelden van het pensioenfonds te laten verdwijnen, zijn voor de auteur aanleiding geweest om zich te gaan verdiepen in de bescherming van pensioengelden in ons land. De scriptie is geschreven in het kader van een studie bedrijfsrecht aan de rijksuniversiteit Leiden.
De jury vond de gekozen benadering ‘bestaan er ook Nederlandse Maxwells?’ origineel. Met het toekennen van de prijs aan Henriëtte de Lange heeft de jury ditmaal het aanmoedigingskarakter van de VB-Pensioenprijs voor jonge auteurs willen benadrukken.
De jury bestond uit prof. dr E. Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dr A.J. Vermaat, voorzitter van het bestuur van de Verzekeringskamer, en VB-secretaris Ten Wolde.

Reageer op dit artikel