nieuws

‘Preventie-adviseurs onderschatten menselijke factor bij ontstaan

Archief

brand’

Schadepreventie-adviseurs zouden in hun werk niet alleen maar aandacht moeten schenken aan de puur technische beveiligingsvoorzieningen. De rol van de mens bij het ontstaan van brand wordt vaak onderschat. Dit was een van de belangrijkste conclusies van een bijeenkomst die de vereniging Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO) in Nulde heeft gehouden.
Het ASPO is van mening dat veel schadepreventie-adviseurs bij hun werkzaamheden een te grote nadruk leggen op alleen technische voorzieningen, zoals een sprinklerinstallatie of inbraakdetectiesysteem. Bij veel schades, ook de tijdens de ASPO-bijeenkomst gepresenteerde praktijkgevallen (met name de drie door Frans Frescow van Cigna genoemde brandschaden), blijkt echter de mens een doorslaggevende rol te spelen.
Volgens het ASPO is met deze wetenschap de bekende ‘branddriehoek’ aan vervanging toe. In de branddriehoek worden de drie voorwaarden genoemd voor het ontstaan van brand: brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron. De preventie-adviseurs zijn van mening dat ‘de factor mens’ aan dit rijtje zou moeten worden toegevoegd.
Asposium
Ook tijdens de komende beveiligingsdagen, die op 25 en 26 maart onder de noemer ‘Asposium’ in het Autotron te Rosmalen worden gehouden, komt de menselijke factor aan bod. Een plenaire sessie tijdens het Asposium heeft als onderwerp: het menselijk falen in combinatie met veiligheid en aansprakelijkheid. De inleiding wordt gehouden door dr. J. Groeneweg, verbonden aan de vakgroep Veiligheid van de faculteit der Sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Beide dagen kennen een identiek programma.
Bezoekers van het evenement Asposium kunnen zich in het Autotron vergapen aan noviteiten en toekomstvisies op het gebied van preventie- en beveiligingsmethodieken. Ruim veertig bedrijven uit de beveiligingssector presenteren zich op een informatiemarkt. terwijl er zo’n twaalf parallelsessies worden gehouden over onder meer brand-, explosie- en inbraakbeveiliging, alsmede schadepreventie-voorzieningen zoals constructiematerialen, het beheren van elektrische installaties, bliksembeveiliging en overspanning.
Uitnodigingen voor het Asposium in Rosmalen kunnen aangevraagd worden op het secretariaat van het ASPO, postbus 255, 1272 AG Huizen.

Reageer op dit artikel