nieuws

Premievolume DBV vorig jaar met een kwart toegenomen

Archief

DBV-topman Jacques van Dijken kijkt tevreden terug op 2006. Het premievolume van de verzekeraar nam met 24% toe van _ 472 mln in 2005 naar _ 585 mln vorig jaar

“We behaalden een zeer aanmerkelijke groei ten opzichte van de winst van _ 8 mln in 2005.” Vanwege ‘het groepsbeleid’ kon Van Dijken echter niet preciseren hoe hoog de winst in 2006 exact is uitgevallen. Een belangrijke doelstelling voor 2007 is een rendement op beleggingen van minimaal 15%, aldus Van Dijken.
De focus voor 2007 zal bij DBV versterkt komen te liggen bij de kernproducten en -processen “We gaan daarom dit jaar onze rol in de collectieve pensioen markt, de schademarkt en in onze captive HSV kritisch analyseren, kondigde Van Dijken aan. Dit jaar zal ook worden onderzocht op welke wijze bij derden in te kopen zorgproducten in het aanbod van DBV kunnen worden geïntegreerd.

Reageer op dit artikel