nieuws

Premieverlaging Global Visitor

Archief

OOM heeft de premie voor de Global Visitor verlaagd van e 2 naar e 1,70 per dag.

De Global-Visitor is een ziektekostenpolis voor buitenlanders die tijdelijk in ons land verblijven. “De polis is aantrekkelijk vanwege de kostprijsdekking en vanwege het feit dat de polis voldoet aan de eisen die sinds kort worden gesteld aan het verkrijgen van een Schengen-visum”, stelt OOM. “Met de premieverlaging nemen we een voorschot op de te verwachten omzetvergroting en daardoor lagere kosten per polis.”
De minimumpremie per polis is gedaald van e 45 naar e 25, inclusief poliskosten. Voor verzekerden ouder dan zeventig jaar blijft de dagpremie e 7,50.
De premieverlaging wordt vooral ingegeven door het feit dat de Global Visitor steeds meer via internet wordt aangevraagd en afgegeven. Op het moment gaat het om 80% procent van de polissen. Verwacht wordt dat tegen de jaarwisseling zo’n 95% van de Global Visitor-polis wordt gesloten via www.oominsurances.com. Daarom heeft OOM kortgeleden besloten (zie AM 15, pag. 25) om eind dit jaar de polis nog uitsluitend via internet af te zetten. De premieverlaging geldt om die reden niet voor polissen die – tot het eind van het jaar – tot stand komen via het papieren aanvraagformulier.

Reageer op dit artikel