nieuws

Premies voor natura-uitvaart- verzekeringen moeten omhoog

Archief

De grootste aanbieders van natura-uitvaartverzekeringen moeten de premies volgend jaar stevig verhogen. Steeds maar stijgende kosten voor de uitvaart zelf en tegenvallende beleggingsresultaten dwingen de maatschappijen daartoe. Zo moet Yarden voor het eerst sinds 1980 de premie verhogen.

Marktleider onder de natura-uitvaartverzekeraars – met een premieomzet van e 165 mln – is Dela. Bij de Eindhovense maatschappij zijn bijna 2,3 miljoen Nederlanders verzekerd tegen uitvaartkosten. Per 1 januari verhoogt Dela de premies met 6,28%. Dat is de grootste premiestijging in vijftien jaar tijd.
Als reden noemt algemeen directeur Dick Moll de gestegen uitvaartkosten (grafrechten, tarieven voor opbaring en btw-verhoging). In 2001 kostte het verzekerde uitvaartpakket Dela gemiddeld nog e 2.639. Voor het lopende jaar is dat bedrag begroot op e 2.708, terwijl voor 2003 de kosten worden begroot op gemiddeld e 2.878. Dat laatste is een stijging van 6,28% ten opzichte van dit jaar. “De werkelijke kosten zijn dit jaar al hoger dan begroot. In de premieverhoging zit dus een stukje inhaaleffect, van ongeveer 2%”, aldus Dela-directeur Moll.
De premie voor de eventueel aanvullende dekking Pluskapitaal stijgt met 5%. Dela vindt eigenlijk een toename van 6,28% noodzakelijk, maar volgens de polisvoorwaarden mag het stijgingspercentage niet meer dan 5 bedragen. Het op polissen meeverzekerde vrij besteedbare bedrag – bedoeld voor een koffietafel, bloemen, de uitvaartdienst, rouwadvertenties, enzovoort – stijgt met 4,1% tot e 395 (379). Voor kinderen is dit bedrag volgend jaar e 119 (114).
Yarden
Yarden, met een premieomzet van bijna e 50 mln en ruim 800.000 verzekerden de nummer twee onder de uitvaartverzekeraars, voert eveneens een historische premieverhoging door. Dankzij goede beleggingsresultaten is Yarden’s rechtsvoorganger AVVL er 22 jaar lang in geslaagd de backservice te betalen. De backservice is de premie die met terugwerkende kracht nodig is voor verhoging van het verzekerde kapitaal. De indexatie van de verzekerde bedragen van de bestaande polissen kan Yarden dit keer niet zelf ophoesten. De polishouders zullen hun steentje bij moeten dragen. Yarden kan of wil nog geen mededelingen doen over de omvang van de premieverhoging, die afhankelijk zal zijn van de resterende looptijd van de verzekering en de leeftijd van de verzekerde. Ingewijden schatten de premieverhoging tussen de 10% en 25%.
Prijsindex
Aegon Nabestaandenzorg, derde op de uitvaartranglijst met e 46 mln premieomzet, kent vrijwel alleen maar kapitaalverzekeringen waarvoor bij overlijden naar keuze uitvaartdiensten kunnen worden gekocht. Alleen de oude LPU-portefeuille – goed voor zo’n 47.000 polissen – herbergt verzekeringen waarbij een uitvaartpakket in natura is verzekerd. De premies voor deze polissen worden verhoogd, maar Aegon weet nog niet met hoeveel procent.
Bij Monuta worden de verzekerde bedragen eveneens aangepast aan de stijging van de uitvaartkosten. De premie wordt om die reden voor het derde achtereenvolgende jaar geïndexeerd met 5%. Het vrij besteedbare bedrag voor de Uitgebreide Uitvaartverzekering komt op e 1.092 (1.040).
Reaal Overlijdenszorg (jaarlijkse premieomzet e 35 mln) hoeft geen premies te verhogen. De meeste van de 430.000 verzekerde gezinnen hebben bij Reaal een kapitaalverzekering gesloten, die eens in de vijf jaar vrijwillig kan worden geïndexeerd. Slechts een klein deel van de portefeuille bestaat uit Waardevaste Polissen, gerelateerd aan de CBS-prijsindex. Premies voor die polis worden niet verhoogd.
De laatste grote speler op de natura-uitvaartmarkt is Amev-Ardanta met een premieomzet van e 27 mln. De Fortis-dochter gaat vrijwel zeker de premies verhogen, maar met hoeveel is nog niet bekend. “Wij indexeren de verzekerde bedragen aan de hand van de CBS-prijsindex van oktober. De premieverhoging die daarop volgt, is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en de looptijd van de polis.”
De uitvaartkosten zijn de laatste jaren flink toegenomen.

Reageer op dit artikel