nieuws

Premies voor Belgische arbeidongevallenpolissen omhoog

Archief

Belgische verzekeraars hebben van het Ministerie van Economische Zaken toestemming gekregen om de premies voor arbeidsongevallenverzekeringen begin dit jaar te verhogen

De gemiddelde premiestijging bedraagt 7%. Deze verhoging is het gevolg van externe factoren, waaronder de toegenomen schadelast door stijgende medische kosten en een meer slachtoffervriendelijke wet- en regelgeving. Ook de gestegen herverzekeringspremies zijn hierop van invloed, evenals de recente verlaging van de technische rentevoet (van 4,75% naar 3,75%) voor aan te leggen voorzieningen voor ongevallen met een blijvende invaliditeit of een dodelijke afloop. Mede hierdoor moeten verzekeraars een aanvullende financiële voorziening treffen om hun reserves voor dit soort ongevallen op het gewenste niveau te brengen.

Reageer op dit artikel