nieuws

Premies bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland vervijfvoudigd

Archief

Zowel het sterk gestegen aantal aansprakelijkheidclaims jegens directeuren en commissarissen van bedrijven als de omvang van de gemiddelde schadeclaim, heeft in Duitsland zijn uitwerking op de premies niet gemist

Verzekerden zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met premieverhogingen voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen tot maar liefst 500%. Tegelijkertijd wordt de dekking beperkt. Vanwege de toenemende schadelast is het aantal marktspelers gehalveerd tot ongeveer 30. Voorts hebben de D&O-verzekeraars hun schadereserves verdubbeld tot € 2 mld. Positieve bijkomstigheid is dat de premieomzet in dit segment inmiddels is gestegen tot € 300 mln. Marktanalisten verwachten op korte termijn een toename tot € 500 mln.

Reageer op dit artikel