nieuws

Premieomzet ING loopt in Nederland verder terug

Archief

De premie-inkomsten van ING zijn in ons land voor het derde achtereenvolgende jaar teruggelopen. In 2007 komt de omzetdaling uit op 3,5%. Onder meer door afroming van het vermogen van Nationale-Nederlanden neemt ook de nettowinst af.

Nationale-Nederlanden, het Nederlandse vlaggenschip van ING, heeft vorig jaar voor bijna _ 9 miljard aan extra dividend uitgekeerd aan moederbedrijf ING. Het gaat om kapitaal dat volgens ING over was. Het concern heeft van dat geld _ 5 mld ingezet in ontwikkelende markten met als doel de groei aldaar te versnellen. Gevolg is dat de winstcapaciteit van het Nederlandse verzekeringsbedrijf met _ 250 mln (per jaar) is geslonken.
Voorziening
De premieomzet van ING Nederland is vorig jaar met 3,5% gedaald tot _ 6.595 (6.836) mln. Daarvan komt iets meer dan _ 5 mld uit levensverzekeringen: _ 5.008 (5.230) mln. In het slotkwartaal van 2007 daalde de omzet uit levensverzekeringen overigens met 9,4%.
Onder meer de verkoop van beleggingsverzekeringen nam af. ING is echter beperkt in die markt vertegenwoordigd, waardoor de gevolgen naar eigen zeggen beperkt blijven. ING zegt overigens een voorziening te hebben getroffen voor houders van beleggingspolissen, maar doet over de omvang ervan geen uitspraak.
De productie van “meer winstgevende traditionele levensverzekeringen” heeft een kleine stijging laten zien. Bij Postbank was die stijging overigens groot: de verkoop van koopsompolissen is daar met 60% gestegen. Het succes wordt toegeschreven aan “meer nadruk op internetverkoop, beter concurrerende prijzen en kruisverkoop binnen de distributiekanalen van ING”.
Winst
De waarde van de nieuwe levenproductie is in het slotkwartaal meer dan verdubbeld tot _ 26 (10) mln, dankzij een betere prijsstelling op vooral koopsompolissen. Over heel 2007 blijft de waarde van de nieuwe productie beperkt tot _ 70 (76) mln. De koopsomproductie daalde met 20% tot _ 1.191 (1.495 ) mln. Nieuwe premiebetalende polissen zorgden voor _ 156 (154) mln omzet.
De nettowinst van het levenbedrijf van ING Nederland bedroeg vorig jaar _ 938, tegen nog _ 1.211 mln in 2006. Het nettoresultaat van het schadebedrijf daalde tot _ 330 (432) mln, bij een 1% lagere premieomzet van _ 1.587 (1.606) mln.
De belangrijkste branches van ING zijn Ongevallen en Ziekte, Motorrijtuigen en Brand. In de laatste twee branches daalde het resultaat enigszins door onder druk staande tarieven. In die branche Brand boekte Postbank een succes met een vernieuwde woonhuis- en inboedelverzekering. De verkoop ervan steeg met 50%.
Een ander lichtpunt dat wordt gemeld, is de lancering van een nieuwe individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering door Nationale-Nederlanden. Die heeft NN vorig jaar een 30% hogere premieomzet in deze specifieke markt opgeleverd.
NN steekt _ 23 mln in
ING Assurantiekantoren
De reorganisatie van ING Assurantiekantoren Nederland, de captiveorganisatie van Nationale-Nederlanden, kost _ 23 mln. Daarbij zal 20% van de bijna duizend overgebleven arbeidsplaatsen worden geschrapt.
Dat valt af te leiden uit de jaarcijfers van het ING-concern. De tien clusters van ING Assurantiekantoren zijn stuk voor stuk verlieslatend (zie AM 3, pag. 3) en zagen hun provisieomzet de laatste jaren fors slinken. Een eerdere reorganisatie had het aantal voltijdbanen al van 1.270 teruggebracht tot minder dan duizend.
In het slotkwartaal trof ING ook nog een voorziening van _ 33 mln voor de verbetering van software. Voor het overige zijn de bedrijfskosten vorig jaar juist gedaald. Onder meer de uitgaven aan extern personeel en ICT zijn fors gereduceerd. Voorts nam bij bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden de afgelopen drie jaar het aantal banen met 1.200 af.

Reageer op dit artikel