nieuws

Premiegroei van 10% bij Unigarant en UVM

Archief

De ANWB-dochters Unigarant (volmachtbedrijf) en UVM (risicodrager) hebben vorig jaar een premiegroei van 10% geboekt. Bij een premie-omzet van f 164 (149) mln noteerden ze een operationele winst van f 11,6 (10,1) mln.

Dat het resultaat na belastingen is gedaald van f 6,5 mln naar f 6,0 mln is hoofdzakelijk veroorzaakt door een buitengewone last in de vorm van een afwaardering van de post gebouwen (ruim f 2 mln). Unigarant en UVM groeien uit hun jasje in het Drentse Hoogeveen. En om in deze beeldspraak door te gaan: het is nog niet duidelijk of hieraan een mouw wordt gepast, of dat er een nieuwe jas zal worden gekocht.
“De genoemde afwaardering is onder meer gebaseerd op de ontwikkelde plannen op dit terrein”, aldus het jaarverslag. Volgens woordvoerder Roel Kok liggen er voor de toekomstige huisvesting diverse opties op tafel. Er zal voor het midden van dit jaar een knoop worden doorgehakt. Unigarant telde vorig jaar 115 vaste medewerkers en (vanwege haar kernactiviteiten reis en recreatie) 35 tijdelijke krachten. In 1993 waren dat er respectievelijk 107 en 20.
Financiële resultaten
Het volmachtbedrijf Unigarant boekte vorig jaar aan ontvangen provisie f 57,4 (46,3) mln, waarvan aan provisie eigen behoud resteerde f 22,4 (20,3) mln. Het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen is gestegen tot f 2,8 (2,3) mln.
Bij Unigarant zijn ze er trots op, dat de eigen verzekeringmaatschappij UVM binnen 5 jaar na de start haar premie-inkomen tot boven de f 100 miljoen heeft kunnen brengen, gepaard gaande met een tevreden stemmende netto winst van f 4,7 (4,3) mln. UVM (in f mln) 1994 1993 —————————————— Premie-inkomen 101,0 96,8 Totaal brancheresultaat 7,3 5,8 Netto resultaat 4,7 4,3 Branche-premies ongevallen/ziekte 24,5 26,9 motorrijtuigen 8,5 7,5 zee/transport 2,3 1,8 brand 48,2 51,0 overige 17,5 9,6 Branche-resultaten ongevallen/ziekte 2,2 1,9 motorrijtuigen 0,4 0,4 zee/transport 0,3 0,2 brand 3,8 3,0 overige 0,7 0,5

Reageer op dit artikel