nieuws

Premiegroei top-tien auto, transport en overige varia meer dan gemiddeld

Archief

Ranglijst schadebranches

Premiegroei top-tien auto, transport en overige varia meer dan gemiddeld
Ondanks een stijging van het premie-inkomen hebben de tien hoogst geklasseerde maatschappijen niet in alle schadebranches een groter aandeel weten te verkrijgen. In transport, auto, en overige varia beliep de premiestijging van de toptien meer dan het gemiddelde, maar in medische varia en brand bleef de premietoename beneden het branchegemiddelde.
De top-tien van transportverzekeraars verzekerde zich van de grootste premiestijging: +15,9%. Het totale premie-inkomen van de branche nam evenwel slechts met 2% toe.
De tien grootste medische varia-verzekeraars boekten een premiegroei van 9,4%, maar bleven daarmee nog ruimschoots beneden de gemiddelde branchetoename (+12,5%).
In ‘auto’ scoorden de tien hoogst genoteerde maatschappijen een toename in premie-omzet van 6,7%, waarmee zij één procent boven het branchegemiddelde (+5,4%) uitkwamen.
Minder verging het de brandverzekeraars in de top-tien. Zij incasseerden 5,9% meer premie dan in 1992, maar haalden met deze groei niet het branchegemiddelde (+8,3%).
In de overige variatekening wisten de tien hoogst geklasseerde verzekeraars met 3,8% net boven de gemiddelde groei van de branche (+3,6%) te komen.
MEDISCHE VARIA
Premie-inkomen
Aan de kop van het klassement van grootste medische varia-verzekeraars veranderde niet veel. Nuts-Aegon verstevigde haar positie achter koploper Zilveren Kruis Zorg met een premiegroei van 15%. Ook NN Schade (+21%) en Ohra Zorg (+12%) namen fors toe in premie-inkomen.
Nieuw in de top-tien is Centraal Beheer (+142%). Eruit verdwenen is Aegon Schade (van f 303 mln naar f 220 mln).
Uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen medische varia zien de marktaandelen van de tien hoogst geklasseerde maatschappijen er als volgt uit: Zilv. Kruis Zorg 11,4 12,4 Nuts-Aegon 8,4 8,2 VGZ 5,9 6,1 Ohra Zorg 5,3 5,4 NN Schade 4,0 3,7 UAP Ned. Zorg 3,4 3,8 NN Zorg 3,0 3,3 Noorderkruis 2,8 4,0 Centr. Beheer 2,7 1,2 Interpolis Zorg 2,6 2,8
Brancheresultaat
Verreweg de beste resultaten behaalden verzekeraars in de medische varia-verzekering. Met name koploper NN Schade verbeterde zijn brancheresultaat met ruim 36% tot f 88,2 mln. Daarmee blijft de maatschappij de concurrentie ruimschoots voor. De Amersfoortse Schade steeg van de vijfde naar de tweede plaats.
In het klassement debuteerden Interpolis Schade, Interpolis Zorg, Artsen Onderlinge, en Aegon Schade, ten koste van Noorderkruis (van f 37,4 mln naar f 10,4 mln), Vezeno (van f 20,4 mln naar f 5,8 mln), ZHV (van f 18,7 mln naar f 6,9 mln), en NN Zorg (van f 17,6 mln naar f 9,7 mln).
MOTORRIJTUIGEN
Premie-inkomen
In de top-tien van motorrijtuigenverzekeraars deden Centraal Beheer, Univé, en Delta Lloyd goede zaken.
Leider Centraal Beheer vergrootte zijn voorsprong op concurrent NN. Het premie-inkomen van de Apeldoornse direct writer steeg met ruim 8% naar f 507 mln. De premiestijging van NN bedroeg minder dan 2%.
Univé realiseerde de grootste stijging in premie-inkomen (18%) en schoof daardoor een plaatsje op, ten koste van Aegon. Ook Delta Lloyd steeg een plaatsje op de ranglijst: de groei bedroeg 11%.
Uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen motorrijtuigen zien de marktaandelen van de tien hoogst geklasseerde maatschappijen er als volgt uit: Centr. Beheer 9,3 9,1 NN Schade 6,9 7,1 Interpolis 6,0 6,0 Univé Schade 5,8 5,2 Aegon 5,2 5,3 Delta Lloyd 5,0 4,7 Royal Ned. 4,9 4,8 Amev 3,8 3,9 Zwolsche Alg. 3,3 3,4 Nw Rotterdam 2,7 2,8
Brancheresultaat
De top-tien naar brancheresultaat wijzigde sterk als gevolg van de minimale opbrengsten. Centraal Beheer behaalde als enige een resultaat boven de f 10 mln. De direct writer steeg van de zesde naar de eerste plaats. OLM duikelde in omgekeerde richting. VVAA klom zeven plaatsen.
Vijf verzekeraars maakten hun entree in de top-tien: Park Insurance (onderdeel Hannover International), Zwolsche Algemeene, Noordhollandsche, Nederlanden van 1870 en NVG (onderdeel Aegon).
Van de ranglijst verdwenen: Royal (van f 7,3 mln naar f -15,8 mln), Alpina (van f 5,7 mln naar f -0,1 mln), Nieuw Rotterdam (van f 5,0 mln naar f -23,6 mln), Klaverblad (van f 3,7 mln naar f -2,2 mln), en Generali (van f 3,3 mln naar f -1,8 mln).
TRANSPORT
Premie-inkomen
Met een sprong van de vierde naar de tweede plaats markeerde Interlloyd de grootste stijging in premie-inkomen: de maatschappij groeide van f 60 mln naar f 80 mln (+25%). Relatief was de groei van Eagle Star Re (voorheen Amsterdam Holland Assuradeuren) nog groter: ruim 61%. Deze buitenlandse maatschappij ontstond feitelijk begin dit jaar. Delta Lloyd (+20%) en Erasmus (+29%) namen eveneens procentueel fors in bruto premie-inkomen toe. Uit het klassement is verdwenen Cigna (van f 35 mln naar f 23 mln).
Uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen transport zien de marktaandelen van de tien hoogst geklasseerde maatschappijen er als volgt uit: Nw Rotterdam 9,2 8,7 Interlloyd 7,1 5,4 NN Schade 6,7 6,7 Aegon 6,5 6,1 Delta Lloyd 5,8 4,9 Europeesche 5,0 4,7 Eagle Star Re 4,7 3,0 Erasmus 4,0 3,2 Royal Ned. 2,9 2,5 NN Internat. 2,6 2,7
Brancheresultaat
De ranglijst naar brancheresultaat werd flink op zijn kop gezet. Liefst zes maatschappijen zijn nieuw: Hannover, Europeesche, Preservatrice, NN International, UAP Nederland, en Elvia Reis.
Van de ranglijst verdwenen Munis (van f 3,4 mln naar f 1,3 mln), Palma (van f 2,9 mln naar f 0,2 mln), Centraal Beheer (van f 2,6 mln naar f 0,1 mln), Gerling (van f 1,7 mln naar f -1,0 mln), Alpina (van f 1,6 mln naar f 0 mln), en NCM (van f 1,1 mln naar f 0 mln).
BRAND
Premie-inkomen
De top-tien naar premie-inkomen van brandverzekeraars bleef nagenoeg ongewijzigd. De bovenste acht op de ranglijst handhaafden hun posities; alleen Centraal Beheer en UAP Nederland wisselden van plaats. De direct writer zag het premie-inkomen toenemen met ruim 21% tot f 108 mln. Een meer dan gemiddelde stijging in premie lieten ook Delta Lloyd (+12%), Interpolis (+8,5%), Amev (+8%) en Interlloyd (+8%) noteren.
Uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen brand zien de marktaandelen van de tien hoogst geklasseerde maatschappijen er als volgt uit: NN 11,5 12,2 Delta Lloyd 6,8 6,6 Interpolis 6,4 6,4 Amev 5,9 5,9 Aegon 5,5 5,9 Nw Rotterdam 3,0 3,3 Interlloyd 2,6 2,6 Hagelunie 2,3 2,3 Centr. Beheer 2,3 2,0 UAP Nederland 2,3 2,3
Brancheresultaat
Met zes nieuwkomers onderging het klassement naar brancheresultaat wél de nodige veranderingen. Het zijn: Zürich, Electrorisk, Allianz, ABN Amro Schade, Generali, en London & Lancashire. Met name de forse verbetering van het brancheresultaat bij Zürich mag opmerkelijk heten, evenals die van leider Hagelunie.
Van de ranglijst zijn verdwenen: Palma (van f 9,8 mln naar f -10,3 mln), NN Schade (van f 5,6 mln naar f -6,6 mln), Woudsend (van f 5,1 mln naar f 2,8 mln), Platteland (van f 4,5 mln naar f 4,0 mln), Pohjola (van f 4,0 mln naar f 2,3 mln), en Skandia (van f 3,9 mln naar f -24,0 mln).
OVERIGE VARIA
Premie-inkomen
Evenals in voorgaande jaren handhaafden NCM, NN Schade, en Delta Lloyd zich in de top van het klassement.
Ten koste van Amev rukte RVS, eveneens onderdeel van ING, op naar de vierde plaats. Deze verzekeraar zag het premie-inkomen toenemen met bijna 31% naar f 115 mln. Interpolis (+12%) en DAS Rechtsbijstand (11%) boekten ook een meer dan gemiddelde premietoename. DAS wisselde van plaats met Centraal Beheer.
Uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen brand zien de marktaandelen van de tien hoogst geklasseerde maatschappijen er als volgt uit: NCM 15,7 16,7 NN 6,1 6,1 Delta Lloyd 4,6 4,6 RVS 4,0 3,2 Amev 3,9 4,0 Interpolis 3,7 3,4 Aegon 3,3 3,4 DAS 3,3 3,1 Centr. Beheer 3,2 3,1 Royal Nederland 2,5 2,6
Brancheresultaat
NCM en RVS zijn de onbetwiste koplopers van de toptien naar brancheresultaat. Beide maatschappijen verbeterden hun resultaten, resp. met 50% en 35%.
Opvallend was verder de sprong van ANWB Reis, de hekkesluiter van 1992, naar de derde plaats. Ook Stiwoga en Goudse stegen elk twee plaatsen. Nieuw in het klassement zijn: Winterthur, Univé, ABN Amro Schade, Royal Nederland, en UAP Nederland. Dat ging ten koste van: Zürich (van f 25,4 mln naar f -15,9 mln), Hypothecair Krediet (van f 10,9 mln naar f -0,7 mln), Palma (van f 9,3 mln naar f -5,7 mln), Gerling (van f 7,9 mln naar f 2,1 mln), en Rabobanken owm (van f 4,6 mln naar f 0,5 mln). *******************KADERBERICHT*****************************
Marktaandeel grootste verzekeraars per branche
Uitgedrukt in een percentage van het totale bruto premie-inkomen is het marktaandeel over 1993 (1992) van de tien grootste verzekeraars in de vijf schadebranches: medische varia 20,1 19,9 motorrijtuigen 12,1 12,3 transport 2,6 2,4 brand 9,7 9,9 overige varia 6,0 6,3 ************************************************************** MEDISCHE VARIA Premie-inkomen 1993 1992 1 1 Zilv. Kruis Zorg 1.105 1.071 2 2 Nuts-Aegon 818 709 3 3 VGZ 575 521 4 4 Ohra Zorg 517 463 5 7 NN Schade 387 321 6 6 UAP Ned. Zorg 331 331 7 9 NN Zorg 288 283 8 5 Noorderkruis 274 347 9 – Centraal Beheer 259 107 10 10 Interpolis Zorg 252 241 Brancheresultaat 1 1 NN Schade 88,2 64,7 2 5 Amersf. Schade 40,3 33,3 3 2 Zilv. Kruis Zorg 37,3 58,2 4 3 Centraal Beheer 35,9 41,7 5 – Interpolis Schade 31,5 17,1 6 – Interpolis Zorg 27,3 12,4 7 6 Movir 26,2 26,6 8 – Artsen Ond. 23,5 12,0 9 8 Delta Lloyd 18,5 18,9 10 – Aegon Schade 12,7 16,3 MOTORRIJTUIGEN Premie-inkomen 1993 1992 1 1 Centraal Beheer 507 469 2 2 NN Schade 376 369 3 3 Interpolis Schade 330 311 4 5 Univé Schade 318 270 5 4 Aegon Schade 286 276 6 7 Delta Lloyd 272 245 7 6 Royal Nederland 266 250 8 8 Amev Schade 206 201 9 9 Zwolsche Algemeene 181 174 10 10 Nieuw R’dam 150 146 Brancheresultaat 1 6 Centraal Beheer 17,8 4,0 2 3 Bovemij 5,9 6,8 3 10 VVAA 4,1 2,4 4 – Park 2,6 1,6 5 – Zwolsche Algemeene 2,5 -0,7 6 1 OLM 2,4 10,1 7 – Noordhollandsche 1,9 1,6 8 8 Transvemij 1,9 3,5 9 – Ned. van 1870 1,8 1,0 10 – NVG 1,7 0,6 TRANSPORT Premie-inkomen 1993 1992 1 1 Nieuw R’dam 103 96 2 4 Interlloyd 80 60 3 2 NN Schade 75 74 4 3 Aegon Schade 73 67 5 5 Delta Lloyd 65 54 6 6 Europeesche 56 52 7 – Eagle Star Re 53 33 8 7 Erasmus 45 35 9 10 Royal Nederland 33 27 10 9 NN International 29 30 Brancheresultaat 1 1 NN Schade 6,8 6,7 2 2 Aegon 4,9 5,7 3 9 Interlloyd 3,2 1,3 4 – Hannover Intern. 2,3 -4,2 5 – Europeesche 1,9 0,8 6 – Preservatrice 1,8 0,2 7 – NN International 1,7 -0,3 8 5 Ennia 1,5 2,8 9 – UAP Nederland 1,4 -2,6 10 – Elvia Reis 1,4 1,0 BRAND Premie-inkomen 1993 1992 1 1 NN Schade 546 535 2 2 Delta Lloyd 323 291 3 3 Interpolis Schade 306 282 4 4 Amev Schade 280 259 5 5 Aegon Schade 263 259 6 6 Nieuw R’dam 140 144 7 7 Interlloyd 123 114 8 8 Hagelunie 109 103 9 10 Centraal Beheer 108 89 10 9 UAP Nederland 107 100 Brancheresultaat 1 1 Hagelunie 25,4 15,1 2 2 Donatus 13,3 11,2 3 – Zürich 10,0 -21,8 4 4 Gerling 9,4 7,8 5 – Electrorisk 5,5 1,2 6 – Allianz 4,9 -1,8 7 – ABN Amro Schade 4,1 2,6 8 7 Centraal Beheer 4,1 4,6 9 – Generali 4,0 -3,2 10 – London & Lancashire 4,0 1,6 OVERIGE VARIA Premie-inkomen 1993 1992 1 1 NCM 448 460 2 2 NN Schade 173 169 3 3 Delta Lloyd 132 127 4 7 RVS Schade 115 88 5 4 Amev Schade 112 109 6 6 Interpolis Schade 105 94 7 7 Aegon Schade 95 94 8 9 DAS Rechtsbijstand 93 84 9 8 Centraal Beheer 91 86 10 10 Royal Nederland 71 72 Brancheresultaat 1 1 NCM 43,0 28,6 2 2 RVS 35,2 26,1 3 10 ANWB Reis 6,2 4,3 4 – Winterthur 5,3 0,8 5 7 Stiwoga 5,1 5,1 6 8 Goudse 5,1 4,8 7 – Univé 4,8 2,6 8 – ABN Amro Schade 4,7 3,8 9 – Royal Nederland 4,7 3,2 10 – UAP Nederland 4,2 -4,9

Reageer op dit artikel