nieuws

Premiegroei NN Leven te danken aan Nederland

Archief

De levenmaatschappij van Nationale-Nederlanden heeft vorig jaar het bruto premie-inkomen met 7% zien stijgen. De toename is vooral te danken aan de 15% groei die in de Nederlandse markt werd geboekt.

Het totale bruto premie-inkomen kwam vorig jaar uit op bijna f 7,5 miljard: een groei van f 480 mln. De Nederlandse levenpremies stegen met f 812 mln naar f 6,2 miljard. De importpremie beliep f 1,3 (1,6) mld. Volgens NN is dit cijfer fors vertekend door de verzelfstandiging van de voormalige ‘greenfields’ Griekenland (f 228 mln) en Japan (f 1.130 mln). Die laatste twee cijfers zijn slechts ten dele meegenomen in het jaarverslag van NN Leven.
Het aandeel koopsompremies in de totale premie-inkomsten bedroeg f 2,9 mld, waarvan f 0,5 mld in beleggingsverzekeringen. Van de f 4,6 mld periodieke premies werd f 0,9 in beleggingspolissen ondergebracht. Het premie-aandeel individueel in de koopsompolissen was f 1,9 mld, tegen f 2,6 mld individueel in de periodieke premies.
Het belegd vermogen van het levenbedrijf van NN beliep f 71,3 mld. Daaruit werd een opbrengst van f 5,0 (4,7) mld gehaald. De bedrijfskosten stegen naar f 659 (539) mln, waarvan f 278 (216) mln aan uitgekeerde provisie.
NN Leven had eind 1995 ongeveer 861.000 (800.000) individuele polissen lopen. Het aantal collectieve verzekeringen steeg naar 1,40 (1,36) mln. Het aantal werknemers daalde wereldwijd met ruim honderd mensen naar 3.902, waarvan 1.803 (1.837) in Nederland.

Reageer op dit artikel