nieuws

Premiegroei Münchener Rück twaalf procent

Archief

Münchener Rück heeft vorig jaar een premiegroei van 12% geboekt tot f 56,1 (50,1) mld. De helft van de premie-omzet haalt ’s werelds grootste herverzekeraar uit directe verzekeringen.

De directe verzekeringsactiviteiten leverden vorig jaar f 27,9 (22,1) mld brutopremie op, een stijging van 27%. De belangrijkste directe verzekeraar is de Duitse verzekeringsgroep Ergo (Victoria, DKV, DAS en Hamburg-Mannheimer).
De levensverzekeringen brachten f 12,5 (10,7) mld premie op, de zorgverzekeringen f 7,7 (6,7) mld en de overige schadeverzekeringen f 7,7 (4,7) mld.
Het resultaat uit directe verzekeringen bedroeg f 1.235 (721) mln, waarvan f 661 (499) uit Leven, f 341 (161) uit Zorg en f 232 (61) uit Schade.
Uit herverzekeringen kwam aan brutopremie f 28,2 (28,1) mld, waarvan f 5,0 (4,8) mld uit Leven. Het herverzekeringsresultaat bedroeg f -455 (-49) mln, waarvan f 149 (-48) mln uit Leven. Voor dit jaar verwacht Münchener Rück een premiegroei van 3% tot 4%. Het resultaat zal bij de herverzekeraars verder onder druk komen te staan.

Reageer op dit artikel