nieuws

Premiegroei blijft uit bij Allianz

Archief

Allianz Nederland heeft vorig jaar de winst met 28% vergroot, maar boekte vooral door een minder schadejaar een 18% slechter operationeel resultaat. Met de premieomzet blijft het ondertussen kwakkelen bij het concern.

Na een omzetdaling van 8% in 2005 en een marginale stijging van 3% in 2006 laat 2007 opnieuw een daling zien. Die bedraagt ditmaal 2% tot _ 1.326 (1.351) mln. Die afname is geheel te wijten aan de krimpende levenmarkt. Desondanks spreekt het concern van “een relatief goed jaar” voor het levenbedrijf. “Ons premie-inkomen uit levensverzekeringen daalde in vergelijking met de markt slechts gering met 6% naar _ 399 (425) mln.” De totale markt voor individuele levensverzekeringen noteerde vorig jaar een daling van tegen de 10%.
De koopsomproductie is de grootste veroorzaker van de afname in premieomzet: die daalde met 16% tot _ 115 (137) mln. Uit premiebetalende polissen ontving Allianz vorig jaar _ 284 (288) mln. De omzet uit beleggingsverzekeringen is 6% gedaald naar _ 324 (347) mln, waarbij de koopsomomzet in dat segment met 14% achteruitging tot _ 108 (125) mln.
Het schadebedrijf boekte “ondanks druk op premieniveaus en sterke concurrentie” een minieme premiestijging: _ 927 (926) mln. “We hebben ons marktaandeel in de belangrijkste markten, autoverzekeringen en coassurantie, kunnen handhaven.” Allianz is in Motorrijtuigen de vijfde verzekeraar van ons land met een marktaandeel van ruim 6%.
Resultaten
De belangrijkste factor in de stijging van de nettowinst tot _ 226 (176) mln is volgens Allianz de verkoop van aandelenbelangen, die een positief effect had op de resultaten van de beleggingsportefeuille. Het operationeel resultaat is echter met 17% achteruitgegaan tot _ 172 (208) mln.
In Schade ging het operationeel resultaat met een stevige 25% omlaag: _ 116 (155) mln. Een stijgende schadefrequentie en de januaristorm zijn de grootste boosdoeners. Leven noteerde een verbetering van het resultaat tot _ 11 (10) mln, volgens Allianz een plus van 12%.

Reageer op dit artikel