nieuws

Premiedaling AXA door koopsomoorlog

Archief

De strijd om gegarandeerde koopsommen in het eerste deel van 1995 is volgens de directie van AXA hevig en verliesgevend geweest. Algemeen directeur Van Holten en de zijnen hebben zich daarom niet in die koopsomoorlog gestort. Gevolg was wel een daling in het bruto premie-inkomen.

Het jaar 1995 stond voor AXA in het teken van de introductie van de moderne produktlijn op basis van universal life. Het Privé Pensioenfonds, Verzekerd Hypotheekfonds en Verzekerd Spaarfonds – en inmiddels ook het Bedrijven Pensioenfonds – konden echter niet de daling in het totale premie-inkomen voorkomen.
De premies namen met f 12 mln af tot f 484,0 mln, waarvan f 4,7 (5,3) mln voor schadeverzekeringen. De (leven-)koopsommen waren verantwoordelijk voor de sterke daling: f 243,1 mln tegen f 261,1 in 1994. De periodieke premies namen iets toe: f 236,2 (229,6) mln. De totale omzet daalde eveneens met f 12 mln naar f 746,2 mln. Ter vergelijking: de AXA-Groep heeft wereldwijd een omzet van f 45,1 (43,0) miljard.
Verliescompensatie
Desondanks boekte AXA een aanzienlijk hogere winst dan in voorgaande jaren. Verantwoordelijk hiervoor is een verruiming van de fiscale regels voor verliescompensatie. Verliezen uit de beginjaren zijn daardoor veel omvangrijker gebruikt voor vermindering van de belastingen.
In 1994 behaalde AXA een bedrijfsresultaat vóór belastingen van f 15,2 mln. Daarvan ging echter f 8,3 mln naar de fiscus. Over 1995 is het bedrijfsresultaat ná belastingen slechts f 3,4 mln. Maar de fiscale verliescompensatie van liefst f 17,2 mln heeft uiteindelijk tot een resultaat van f 18,9 mln geleid, tegen f 6,9 mln in 1994. Het technisch resultaat leven beliep f 0,2 (2,2) mln, het schaderesultaat was f -0,9 (0,5) mln.
De bedrijfskosten namen met 2,5% toe tot f 90,3 mln, waarvan f 33,0 (31,1) afsluitprovisie. AXA boekte al f 5,3 mln lasten af, voor de kosten van de naamswijziging van AXA Equity & Law in AXA Leven. Die kosten worden overigens pas dit jaar en volgend jaar gemaakt. Het gemiddeld aantal werknemers daalde gestaag naar 284 (296).

Reageer op dit artikel