nieuws

Premie levenbedrijf SNS Reaal daalt

Archief

Het brutopremie-inkomen van de levensverzekeraars van de SNS Reaal Groep – onder aanvoering van Hooge Huys – is in de eerste zes maanden van dit jaar met 9% gedaald.

De bankverzekeraar schrijft de daling toe aan de marktomstandigheden: dalende verkoop van periodiek betalende polissen en hogere koopsomproductie. “Maar het levenbedrijf heeft er bewust voor gekozen alleen in rendabele marktsegmenten voor koopsommen actief te zijn”, zo praat SNS Reaal de daling goed. De totale Leven-omzet bedroeg f 1.012 (1.111) mln.
Bij het schadebedrijf was daarentegen sprake van een stijging van de premie met 6,8% tot f 378 (354) mln, vooral door ziektewet- en inkomensverzekeringen. De totale brutopremie uit verzekeringen daalde met 5% tot f 1.390 (1.466) mln.
Winst
Het schadebedrijf liet met f 9 (7) mln eveneens een stijging van het resultaat zien, met name als gevolg van het verbeterde technische resultaat op de ziektewetportefeuille en het resultaat op beleggingen. Daartegenover staan uitzonderlijke lasten voor de vuurwerkramp in Enschede (bruto f 15 mln en netto f 2,3 mln).
De winst van het levenbedrijf kwam uit op f 72 mln, een plus van 6,5%. De totale nettowinst van het verzekeringsbedrijf steeg hierdoor met 12,1% tot f 81 mln. Met een resultaat vóór belastingen van f 125 mln had een verzekeringsbedrijf een aandeel van 37,3% in de brutowinst van SNS Reaal.
Hypotheken
Het eerste halfjaar van 2000 stond bij SNS Reaal in het teken van versterking van de verkooporganisatie en het rationaliseren van de verwerkingsprocessen centraal. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van één centrale verwerkingsafdeling voor hypotheken. Dat leverde een stijging van de kosten op. Tegelijkertijd groeide de hypotheekportefeuille aanzienlijk met 42,5% en heeft daarmee een omvang bereikt van f 42,2 mld. Medio 1999 bedroeg de hypotheekportefeuille f 29,6 mld.
De provisiebaten van het bankbedrijf stegen sterk met 46,9% tot f 104 mln, dankzij effectenprovisies en ook aanzienlijk gegroeide assurantieprovisies van f 25 mln naar f 41 mln. Het uitbreiden van de distributiemix met allfinance-adviseurs – lees: voormalige loondienstagenten van Reaal die nu onder het label SNS actief zijn – heeft hieraan bijgedragen.

Reageer op dit artikel