nieuws

Premie-inkomen Prudential in 1995: + 56%

Archief

Prudential Leven heeft vorig jaar ruim 56% meer premie-inkomen binnengehaald dan in 1994.

Het premie-inkomen is gestegen van f 212 mln in 1994 tot f 332 mln in 1995, aldus meldt de maatschappij.
De winst na belasting ging lichtelijk omhoog tot f 6,4 (6,3) mln.
Het eigen vermogen steeg tot f 60 (48,6) mln en het balanstotaal tot f 1.213 (1.008) mln. De aanwezige solvabiliteitsmarge beloopt nu f 82,2 (77,9) mln en de vereiste marge is f 49,7 (42,5) mln.
Het aantal personeelsleden beliep gemiddeld 70 (68).

Reageer op dit artikel