nieuws

Premie-inkomen gezinspolis SRK stijgt met bijna 32%

Archief

Vorig jaar steeg bij de SRK-verzekeraars het premie-inkomen in de gezinsrechtsbijstandpolissen van f 35,2 mln naar f 46,3 mln.

Er zit er nog steeds rek in het gezinsproduct. De penetratiegraad ligt iets boven de 10%, maar volgens SRK-directeur Simon ten Have zit 30% tot 40% er zeker in. In het jaarverslag maakt hij hierbij de kanttekening dat die groei uiteraard ten koste zal gaan van de producten met een beperkte dekking. Deze producten, zoals de verhaalsrechtsbijstand voor verkeer, ongevallen, en avp, hebben nu een penetratiegraad tussen de 30% en de 40%.
De negentien verzekeraars die in SRK-verband rechtsbijstandverzekeringen voeren, hadden vorig jaar een premie-inkomen uit de rechtsbijstandbranche van f 94 (81) mln. Dat is 16% (13) meer dan in het voorgaande jaar. In de autosector (inclusief verhaalsservice) bedroeg het premie-inkomen f 25,6 (25,02) mln. In de bedrijfsrechtsbijstand bedroeg het premie-inkomen f 10,5 (9,5) mln.
In verhaalsrechtsbijstand (ongevallen, avp en ziekengeld) was het premie-inkomen f 12,0 (11,3) mln.
Schades
In 1999 werden 47.275 (41.175) schades aangemeld. De schadelast van de SRK-verzekeraars bedroeg f 42,2 (40,3) mln, hetgeen neerkomt op 45% van de premie-omzet. Het ging hierbij om f 31,4 (29,3) mln interne kosten en f 11,0 (11,0) mln externe (voornamelijk advocaten-)kosten. In beide sectoren vielen de kosten mee ten opzichte van de ramingen. De meevaller was vooral te danken aan de afspraken in 1998 over gebundelde inkoop van advocatenhulp. Ook leverden de claims bij tegenpartijen voor buitengerechtelijke kosten, meer geld op dan was gedacht. (kader)
De SRK-verzekeraars
De volgende negentien verzekeraars zijn bij SRK aangesloten: Aegon, Algemene Zeeuwse, Amev (excl. Amev Interlloyd dat vorig jaar overstapte naar DAS), Axent, Elvia, Geové, De Goudse, Hooge Huys, Juweliers Onderlinge, Koolhaas, Nationale-Nederlanden, Postbank, Proteq, Reaal, RVS, Rialto, Tiel Utrecht, Winterthur, en (sinds begin vorig jaar) St. Paul.

Reageer op dit artikel